• Dagligdags og uutforsket : samboerskap ved tusenårsskiftet 

   Noack, Turid; Seierstad, Ane (Journal article, 2003)
   Annenhver av oss har egen erfaring fra samboerskap. Langt færre, knapt hver femte, er samboere her og nå. De fleste av dagens samboerskap er ekteskapsliknende i betydningen av at de enten har vart i to år eller at det er ...
  • Divorce in norwegian same-sex marriages 1993-2011 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Seierstad, Ane; Noack, Turid (Discussion papers;723, Working paper, 2012-12)
   Using longitudinal register data, we first present updated descriptive statistics on the total population of same-sex registered partnerships and marriages formed 1993-2010. Second, we investigate the divorce risk of these ...
  • Divorce in Norwegian Same‐Sex Marriages and Registered Partnerships: The Role of Children 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Seierstad, Ane; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2014-09-02)
   Using Norwegian register data on the total population of same‐sex couples who formalized their unions from 1993 through 2010 (N = 3,422, 52% male), this study addressed the level and correlates of divorce among these couples ...
  • Familie og jobb i ulike kvinnegenerasjoner : barn, familie og jobb - holdninger og praksis gjennom 30 år 

   Lappegård, Trude; Noack, Turid (Journal article, 2009)
   Mann og barn er fortsatt en del av livet for de aller fleste kvinner, selv om takt og form har endret seg. Dagens unge kvinner har langt større valgfrihet i forhold til både kvinnerollen og morsrollen enn hva deres mødre ...
  • Forlovelse i samboerskapets tid 

   Noack, Turid (Journal article, 2001)
   En opptelling av forlovelsesannonser tyder på at skikken med å forlove seg har gått sterkt tilbake. Det bekreftes av nyere verker om skikk og bruk. Der omtales forlovelse som kanskje litt avleggs, eller ganske enkelt dumt. ...
  • Færre samboere enn gifte har felles økonomi : fordeling av inntekter og utgifter blant samboere og gifte 

   Noack, Turid; Lyngstad, Torkild Hovde; Tufte, Per-Arne (Journal article, 2011)
   Det har vært en kraftig økning i samboerskap i de senere tiår, og samboerskap har i økende grad blitt likestilt med ekteskap når det gjelder en rekke økonomiske forhold. Vi finner likevel at gifte langt oftere har felles ...
  • Gift, samboer eller "bare" kjæreste? : samlivsetablering - nye og vedvarende mønstre 

   Dommermuth, Lars; Noack, Turid; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2009)
   Stadig færre kjærestepar gifter seg direkte uten først å ha vært samboere. Og mange har erfaring fra flere samliv. Selv om nesten en tredel av alle enslige har en kjæreste, er det vanskelig å finne belegg for at flere yngre ...
  • Gjete kongens harer : Rapport fra arbeidet med å få samboerne mer innpasset i statistikken 

   Byberg, Ingvild Hauge; Foss, Aslaug Hurlen; Noack, Turid (Rapporter;2001/40, Report, 2001-12-06)
   Statistisk sentralbyrå har med støtte fra Barne- og familiedepartementet gjennomført to prosjekter for å videreutvikle statistikken over samboere med felles barn. At den løpende statistikken lenge har vært i utakt med ...
  • Heller jeg enn vi? : utviklingen i samliv 

   Noack, Turid; Seierstad, Ane (Journal article, 2003)
   Gruppen enslige, det vil si dem som lever uten ektefelle eller samboer, har økt kraftig gjennom de siste tiårene. Hva skyldes denne utviklingen? Er det blitt vanligere å vente lenger med å finne seg en samlivspartner, det ...
  • Hvem er mest fornøyd med samlivet? : samlivskvalitet blant samboere og gifte 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Noack, Turid (Journal article, 2011)
   Norge og Sverige er land der samboerskap har en lang historie, og der denne samlivsformen er mest utbredt. I dag er et av fire samliv her til lands samboerskap. Men også her er det forskjeller mellom samboere og gifte. ...
  • Hvor mange barnebarn og når? : besteforeldre og barnebarn 

   Noack, Turid; Dommermuth, Lars; Lyngstad, Jan (Journal article, 2011)
   76 prosent av mennene og 85 prosent av kvinnene født i årene 1940-1944 har så langt fått barnebarn. Halvparten av mennene var blitt besteforeldre da de rundet 60 år, og halvparten av kvinnene innen 57 års alder. 47 prosent ...
  • Hvor skal samboerne krysse av? 

   Noack, Turid (Journal article, 2004)
   En liten snutt om hvordan vi ikke skal behandle samboere i spørreundersøkelser, og et forslag til forbedringer.
  • Likestillingens siste skanse? : navnevalg ved giftermål 

   Noack, Turid; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2005)
   Det har vært hevdet at kjøp av gaver til familie og venner er det området der likestillingen kanskje har kommet kortest. Det er vanligvis kvinner som sørger for slike innkjøp. Mange vil nok nikke bekreftende til dette. ...
  • Livsløp i støpeskjeen : utvalgte arbeider av Kari Skrede 

   Kitterød, Ragni Hege; Kjeldstad, Randi; Noack, Turid; Østby, Lars (Sosiale og økonomiske studier;106, Book, 2002)
   Den 21. februar 1942 ble det født 70 pikebarn i Norge, mens jentekullet fra hele dette året kom opp i 25 808 nyfødte. I 1961 tok 11 prosent av disse jentene artium. Til sammenlikning var det 15 prosent av de jevngamle ...
  • Love or Money? Marriage Intentions among Young Cohabitors in Norway and Sweden. 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Bernhardt, Eva; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2010-09-17)
   Using data from Sweden and Norway on cohabitors aged 25 to 35, we examine the association between socio-economic resources, relationship quality and commitment and cohabitors’ marriage intentions. The individualization ...
  • Partnere skiller seg oftest : skilsmisser i registrerte partnerskap og ekteskap 

   Noack, Turid (Journal article, 2005)
   Lesbiske partnere skiller seg oftere enn homofile partnere, og personer som lever i registrerte partnerskap skiller seg oftere enn gifte. Det viser analyser av norske og svenske data. Merk også at hittil er det bare født ...
  • Samboere med felles barn : en gruppe med mye gjennomtrekk 

   Noack, Turid (Journal article, 2002)
   Åtte prosent av dem som var samboere med felles barn ved inngangen til 1999, giftet seg i løpet av året, mens seks prosent flyttet fra hverandre. Samboerpar med felles barn består for det meste av familier som fortsatt ...
  • Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere - hvem er mest stabile? 

   Noack, Turid; Fekjær, Harald; Seierstad, Ane (Journal article, 2002)
   Lesbiske par utgjør en stadig større andel av par som inngår registrert partnerskap. Disse parene har en større skilsmisserisiko enn partnerskap som består av to menn. Andre partnerskap der skilsmisserisikoen er spesielt ...
  • Skilsmisser i Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter 

   Mamelund, Svenn-Erik; Brunborg, Helge; Noack, Turid (Rapporter;1997/19, Report, 1997)
   Denne rapporten presenterer data om skilsmisser i Norge for kalenderår og ekteskapskohorter i perioden 1886-1995. Dette er første gang Statistisk sentralbyrå publiserer fullstendige data for skilsmisseutviklingen til ...
  • Skilsmisser i Norge 1965-1985. En demografisk analyse 

   Kravdal, Øystein; Noack, Turid (Rapporter;1988/6, Report, 1988-01-20)