• Modellering av trafikk på kommunale veier. Beskrivelse av metode 

   Nordbeck, Ola; Langsrud, Øyvind (Notater / Documents;2015/46, Working paper, 2015-12)
   SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var ...
  • Tilgjengelighet i strandsonen og langs vassdrag. Dokumentasjon av datagrunnlag og metode 

   Nordbeck, Ola (Notater / Documents;2015/47, Working paper, 2015-12)
   I 2006 publiserte SSB et notat med tittelen «Bygging i strandsonen» som beskrev en metode for å tallfeste byggeaktiviteten i strandsonen og andelen kystlinje som ligger innenfor 100 meter fra en bygning. Etter 2006 ble ...