• Valg av ferietype 

      Nordby, Børre (Rapporter;1984/19, Report, 1984)
      Ferieundersøkelsen 1982 omfattet bl.a. spørsmål om årsaken til at folk ferierte som de gjorde, om de var tilfreds med sitt valg, om misnøye fører til andre valg, om tidspunkt for valg av ferietype og om årsakene til at ...