• Statistikk over ansatte i staten. Kartlegging av brukerbehov og muligheter 

   Berge, Christoffer; Fedoryshyn, Nadiya; Køber, Tonje; Nordby, Pål; Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2018/36, Working paper, 2018-09-21)
   Dette notatet gir en nærmere beskrivelse av ulike avgrensninger av ansatte og årsverk i staten sett i lys av brukerbehovene. I dette notatet utreder vi muligheten for å lage en mer presis statistikk om årsverk i staten. ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen 

   Claus, Gunnar; Nordby, Pål; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2015/12, Research report, 2015-03)
   Denne rapporten beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. Virkningen første og andre året etter pensjonsreformen ble beskrevet i Rapport ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015 

   Nordby, Pål (Rapporter;2016/10, Research report, 2016-04-05)
   Da pensjonsreformen ble innført i 2011 var et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. I denne rapporten ser vi blant annet at andelen arbeidstakere i alderen 62-66 år som kombinerer arbeid og AFP/alderspensjon ...
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016 

   Nordby, Pål (Rapporter;2017/05, Research report, 2017-04)
   De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere. I årets ...