• Evaluating multilateral price indices in a dynamic item universe 

   Zhang, Li-Chun; Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Discussion papers;914, Working paper, 2019-09)
   Statistics Norway has a long history of using scanner data in the Consumer Price Index (CPI). The early research – in Norway as well as internationally – was focused on supermarket data which consists largely of stable ...
  • Harmonisert konsumpris indeks - virkningen av å inkludere boligpris 

   Johansen, Ingvild; Nygaard, Ragnhild (Journal article, 2009)
   Internasjonal uenighet om metode har ført til at selveiernes boligkonsum er utelatt i harmonisert konsumprisindeks (HKPI). På bakgrunn av et pilotprosjekt som pågår i regi av Eurostat, har Statistisk sentralbyrå ...