• Energibruk i industrien. Dokumentasjon av statistikken 

      Moe, Sigrid Hendriks; Olaisen, Wiktor (Notater / Documents;2016/13, Working paper, 2016-06-10)
      Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor industri og bergverksdrift. Foruten årlig statistikkpublisering benyttes statistikken i stor grad av offentlig virksomhet, i ulike analysemiljøer og av ...