• Er innvandrerungdom en marginalisert gruppe? : unge innvandrere i arbeid og utdanning 

   Olsen, Bjørn (Journal article, 2006)
   Faller store grupper av ikke-vestlig innvandrerungdom utenfor jobb og utdanning? Det er lite som tyder på det. Etterkommere under 25 år har en andel sysselsatte og under utdanning som ligger nært opptil nivået blant ungdom ...
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2017/8, Research report, 2017-04-26)
   I 4. kvartal 2015 var det registrert 84 450 sysselsatte flyktninger i Norge, som gav en sysselsettingsandel på 47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. ...
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2018/01, Research report, 2018-01-12)
   I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte ...
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2017 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2019/01, Research report, 2019-01-29)
   Vi beskriver i denne rapporten situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2017. Tall for flyktninger sammenliknes med hele befolkningen i alderen 15-66 år. Familieinnvandrede til ...
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018 

   Olsen, Bjørn; Bye, Knut Snellingen (Rapporter;2020/8, Research report, 2020-03-03)
   Vi beskriver i denne rapporten situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år. Familieinnvandrede ...
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019 

   Olsen, Bjørn; Askvik, Tanja (Rapporter;2021/5, Research report, 2021-01-27)
   108 832 flyktninger i alderen 15-66 år var registrert sysselsatt i Norge ved utgangen av 2019. Det utgjør en andel på 52,7 prosent. I hele befolkningen var tilsvarende andel på 72,7 prosent. Forskjellen på rundt 20 ...
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2020 

   Olsen, Bjørn; Bye, Knut Snellingen (Rapporter;2022/12, Research report, 2022-03-31)
   51,7 prosent av flyktninger i alderen 15-66 år var sysselsatte i 4. kvartal 2020. I hele befolkningen i samme aldersgruppe lå sysselsettingen på 71,9 prosent. Dermed er avstanden i sysselsettingsnivå mellom flyktninger og ...
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2004/17, Research report, 2004-09-28)
   I alt 29 299 flyktninger (Av de bosatt etter 1986) var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2002. Disse utgjorde 48,2 prosent av flyktninger i alt, noe som var en nedgang på 1,9 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal ...
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2005/4, Research report, 2005-02-15)
   I alt 29 600 flyktninger (Av de bosatt etter 1986) var registrert som sysselsatte i 4. kvartal 2003. Disse utgjorde 45,0 prosent av flyktninger i alt, noe som var en nedgang på 3,2 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal ...
  • Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet 

   Berge, Christoffer; Olsen, Bjørn; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2017/21, Research report, 2017-07-03)
   72 prosent av afghanske flyktninger som var i slutten av tenårene da de kom til Norge, var sysselsatt 12 år etter. For irakere og somaliere lå andelen rundt 60 prosent. Rapporten viser at jo yngre flyktningene er, jo lettere ...
  • Innvandrerkvinner fra EU-landene (ekskl. Norden) og deres tilknytning til arbeidsmarkedet 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2016/22, Research report, 2016-07-14)
   EU-kvinner som har bodd mer enn fire år her i landet, har et sysselsettingsnivå som ligger litt over det vi finner blant kvinner uten innvandringsbakgrunn. Til tross for en stor andel velutdannede blant EU-kvinner fra øst, ...
  • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2020/1, Research report, 2020-01-15)
   Denne rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16–39 år – blant annet tilknytning til arbeidsmarkedet og lønnsnivå for de ulike gruppene.
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2009 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2011/29, Research report, 2011)
   Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16 til 34 år varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenlignes: 1) De som har kommet til Norge som innvandrere ...
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013. Eksklusive EØS-/EU-innvandrere 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2015/7, Research report, 2015-02)
   Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16 til 34 år varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenliknes: 1) De som har kommet til Norge som innvandrere ...
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2014 : Eksklusive EØS-/EU-innvandrere 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2016/09, Research report, 2016-03-08)
   Funnene i rapporten viser at begge gruppene med innvandrerbakgrunn er i arbeid eller utdanning i mindre grad enn majoritetsbefolkningen, men at denne forskjellen er mye mindre for norske med innvandrerbakgrunn enn for ...
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2015. Eksklusive EØS-/EU-innvandrere 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2017/22, Research report, 2017-07-05)
   Studerer vi andelen i arbeid eller utdanning i aldersgruppen 16-34 år, befinner norskfødte med innvandrerforeldre seg mye nærmere majoriteten enn det innvandrere gjør. Det er særlig unge under utdanning som påvirker ...
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2018/04, Research report, 2018-01-23)
   Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. andel aktive) blant personer i alderen 16-34 år. Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. ...