• Formue blant lavinntektsgrupper 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2020/46, Research report, 2020-12-01)
   De fleste lavinntektshusholdninger har relativt lite i formue. De eier sjeldnere egen bolig enn husholdninger uten lavinntekt, og det er svært få lavinntektshusholdninger som eier aksjer eller andre verdipapirer.
  • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2019/33, Research report, 2019-10-29)
   De fleste innbyggerne i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Inntektsforskjellene var noe større i 2017 enn ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 

   Omholt, Elisabeth Løyland (Rapporter;2016/30, Research report, 2016-10-17)
   De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende. Personer som i noe mindre grad har tatt ...