• Landbakgrunn og botid viktig : innvandrere og inntekt 

   Pedersen, Siv Irene (Journal article, 2006-10)
   Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet. Det er imidlertid klare økonomiske forskjeller innen gruppen av innvandrere, der noen innvandrergrupper har ...
  • Sprikende tall på utvikling for FN-målene : hvordan måle FNs tusenårsmål 

   Pedersen, Siv Irene; Roll-Hansen, Dag (Journal article, 2011)
   I 2000 ble medlemslandene i FN enige om åtte utviklingsmål som skulle brukes til å følge med på utviklingen i levekår på globalt nivå, de såkalte tusenårsmålene. Innen 2015 skal verden ha sett betydelige framskritt på en ...
  • Viktige signaler om samfunnet : Indikatorer for bærekraftig utvikling 2009 

   Brunvoll, Frode; Bergh, Marius; Holmengen, Nina; Hvalgård, Jens Kristian; Lindholt, Lars; Nielsen, Vibeke Oestreich; Pedersen, Siv Irene; Ramm, Jorun; Smith, Tone (Rapporter;2009/26, Research report, 2009)
   I denne rapporten presenterer vi et oppdatert sett av indikatorer for bærekraftig utvikling og beskriver utviklingen av indikatorene sammen med relevant tilleggsinformasjon. Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan måle ...