• Grunnskoleresultaters betydning for gjennomføring av videregående opplæring 

   Perlic, Biljana; Foss, Emmie Stolpe; Moafi, Hossein (Rapporter;2020/33, Report, 2020-09-15)
   Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over gjennomføring i videregående opplæring viser at gjennomføringsgraden i videregående opplæring øker med økt antall grunnskolepoeng. Statistikken viser i tillegg at ...
  • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring? 

   Perlic, Biljana; Ekren, Rachel (Rapporter;2020/30, Report, 2020-09-01)
   Høsten 2019 ble ekspertgruppa for skolebidrag nedsatt av Regjeringen. Mandatet til denne ekspertgruppa er å gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring. Denne rapporten bygger på ...
  • Lærerkompetanse i grunnskolen : Hovedresultater 2018/2019 

   Perlic, Biljana (Rapporter;2019/18, Report, 2019-06-27)
   I denne rapporten legger vi fram hovedresultatene fra kartleggingen av lærerkompetanse i grunnskolen høsten 2018. Lærerkompetansen presenteres for de ulike undervisningsfagene både på småskole-, mellom- og ungdomstrinn. ...
  • LÆRERMOD 2019-2040 : Tilbud og etterspørsel for fem utdanningsgrupper av lærere 

   Gunnes, Trude; Perlic, Biljana; Ekren, Rachel (Rapporter;2021/11, Report, 2021-03-15)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2019 og framskriver til 2040 tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærergrupper. LÆRERMOD framskriver et læreroverskudd fram mot 2040. ...
  • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev 

   Perlic, Biljana; Albertsen, Daniel (Rapporter;2019/31, Report, 2019-10-11)
   Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen. Denne satsingen har vært begrunnet ...
  • Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995 

   Keute, Anna-Lena; Perlic, Biljana; Holgersen, Henning (Rapporter;2019/39, Report, 2019-12-13)
   Det norske utdanningssystemet har blitt endret gjennom flere reformer i løpet av de siste tiårene. Men hvordan har utdanningsløp og utdanningsvalg til elever og studenter endret seg over tid?