• Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? 

      Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik Ljåstad (Rapporter;2011/15, Research report, 2011-05-01)
      Formålet med denne rapporten er å analysere hvordan strømforbruket i alminnelig forsyning vil tilpasse seg endringer i spotpris. Vi benytter månedsdata for perioden 1996-2010 og en økonometrisk feiljusteringsmodell. ...