• Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999 

   Pilskog, Geir Martin; Sverrbo, Erik (Rapporter;2000/24, Research report, 2000-09-15)
   Denne rapporten skildrar bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet i 1999. Resultata byggjer på ei utvalsbasert undersøking som Statistisk sentralbyrå gjennomførte kring årsskiftet 1999/2000. ...
  • Transport med små godsbiler 2014–2015. Dokumentasjonsrapport 

   Pilskog, Geir Martin (Notater / Documents;2016/21, Working paper, 2016-09-14)
   Formålet med undersøkelsen av transport med små godsbiler som SSB gjennomførte i 2014–2015 var å gi bedre oversikt over et transportsegment som er viktig for godstransporten i Norge, og som ikke dekkes av den løpende ...