• Foreldrebetaling i barnehager, januar 2016 

   Rønneberg, Leiv Tore Salte (Rapporter;2016/21, Research report, 2016-06-28)
   En ny ordning gjør kommunale barnehageplasser billigere for dem med lavest inntekt. For en husholdning med inntekter på en halv million eller mer blir en kommunal barnehageplass derimot dyrere.
  • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2015 

   Rønneberg, Leiv Tore Salte (Rapporter;2015/30, Research report, 2015-06)
   Statistisk sentralbyrå gjennomfører ei årleg undersøking av foreldrebetalinga for fulltidsopphald i kommunale og private barnehagar for januar kvart år. Undersøkinga er no basert på ei totalteljing av alle kommunane i ...