• Kan regional utdanning hjelpe mot sentralisering? 

   Rosnes, Orvika; Vennemo, Haakon; Hansen, Wiljar; Johansen, Bjørn Gjerde; Skjerpen, Terje; Bruvoll, Annegrete; Erraia, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Halvparten av befolkningsveksten de siste 25 årene har skjedd i Oslo og Viken. Det er neppe en politisk ønsket utvikling. For å motvirke utviklingen har flere offentlige ekspertutvalg foreslått å desentralisere høyere ...
  • Konsekvenser av Energieffektiviseringsdirektivet i Norge. Energieffektiviseringsforpliktelser og kraftbalanse 

   Bøeng, Ann Christin; Rosnes, Orvika (Rapporter;2013/26, Report, 2013-06)
   Denne rapporten gir en kort oversikt over deler av EUs Energieffektiviseringsdirektiv (heretter kalt EED), og presenterer beregninger av noen konsekvenser av å implementere direktivet i Norge. Et viktig formål med EED er ...
  • Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050 

   Fæhn, Taran; Isaksen, Elisabeth Thuestad; Rosnes, Orvika (Rapporter;2013/39, Report, 2013-09)
   Denne rapporten presenterer analyser som skisserer utslippsutviklingen i Norge og EU under et mål om å begrense den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen til to grader celsius sammenlignet med før-industriell tid. ...
  • Marginal abatement costs under EU’s effort sharing regulation : A CGE analysis 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Rosnes, Orvika (Rapporter;2019/10, Report, 2019-04-25)
   Norway intends to join the EU’s proposed Effort-Sharing Regulation (ESR) that regulates the emission sources outside the EU Emission Trading System (ETS) – henceforth the NETS sectors. The NETS sectors include domestic ...
  • Residential energy efficiency and European carbon policies: A CGE-analysis with bottom-up information on energy efficiency technologies 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Rosnes, Orvika (Discussion papers;817, Working paper, 2015-08)
   While the introduction and reformation of climate policy instruments take place rapidly in Europe, the knowledge on how the instruments interact lags behind. In this paper we analyse different interpretations of the 2030 ...
  • The Road to a Low Emission Society: Costs of Interacting Climate Regulations 

   Bye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Rosnes, Orvika; Turner, Karen; Yonezawa, Hidemichi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Transportation is one of the main contributors to greenhouse gas emissions. Climate regulations on transportation are often a mix of sector-specific regulations and economy-wide measures (such as emission pricing). In this ...
  • The road to a low emission society: Costs of interacting climate regulations 

   Bye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Rosnes, Orvika; Turner, Karen; Yonezawa, Hidemichi (Discussion Paper;No. 972, Working paper, 2021-12)
   Transportation is one of the main contributors to greenhouse gas emissions. Climate regulations on transportation are often a mix of sector-specific regulations and economy-wide measures (such as emission pricing). In this ...
  • The SNOW Model for Norway. Documentation of SNOW-NO 

   Rosnes, Orvika; Yonezawa, Hidemichi (Notater;2024/16, Working paper, 2024-02)
   In this document, we provide a description of the SNOW model for Norway (SNOW-NO), a multi sector computable general equilibrium (CGE) model tailored to analyze energy, environmental and climate policies in Norway. The ...
  • SNOW-modellen for Norge. Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp 

   Rosnes, Orvika; Bye, Brita; Fæhn, Taran (Notater / Documents;2019/1, Working paper, 2019-01-11)
   Dette notatet dokumenterer den rekursivt dynamiske versjonen av SNOW-modellen for norsk økonomi (SNOW-NO). Denne versjonen av SNOW-NO kan brukes til å framskrive norsk økonomi fra et kalibrert basisår til en tenkt ...