• Reviderte nasjonalregnskapstall : sterkere vekst i 2003 enn tidligere antatt 

   Kolshus, Kristine Erlandsen; Sagelvmo, Ingunn (Journal article, 2005)
   Statistisk sentralbyrå publiserte nylig endelige nasjonalregnskapstall for 2003 og foreløpige tall for 2004. De endelige tallene for 2003 viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) var 0,7 prosentpoeng høyere enn tidligere beregnet. ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall for 2005 og 2006 : små revisjoner i BNP-veskst 

   Brathaug, Ann Lisbet; Sagelvmo, Ingunn; Jakobsen, Ole Magnus (Journal article, 2007)
   Bildet av meget sterk aktivitetsvekst i norsk økonomi de senere årene er ikke endret av de reviderte nasjonalregnskapstallene. Revisjonen av årlige nasjonalregnskapstall for 2005 og 2006 viser små korreksjoner av veksttallene. ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall for 2006 og 2007 : hovedbildet av norsk økonomi er uforandret 

   Sagelvmo, Ingunn; Jakobsen, Ole Magnus (Journal article, 2008)
   Endelige nasjonalregnskapstall for 2006 og reviderte foreløpige tall for 2007 endret ikke på hovedbildet av utviklingen i norsk økonomi i disse årene. De reviderte nasjonalregnskapstallene bekrefter at 2007 hadde den sterkest ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall for 2007 og 2008 : nedjustering av veksten i BNP 

   Sagelvmo, Ingunn; Karstensen, Espen (Journal article, 2009)
   Endelig årlig nasjonalregnskap for 2007 bekrefter historisk vekst i BNP Fastlands-Norge på 5,6 prosent i 2007, til tross for en nedjustering på 0,5 prosentpoeng fra foreløpige tall. Foreløpig årlig nasjonalregnskap ...
  • Skatteregningen for helse- og omsorgsutgifter mot 2060 

   Holmøy, Erling; Hjemås, Geir; Sagelvmo, Ingunn; Strøm, Birger (Rapporter;2020/42, Research report, 2020-11-13)
   Rapporten beregner og forklarer langsiktige virkninger på udekket offentlig finansieringsbehov av økt skattefinansiert produksjon av helse- og omsorgs-tjenester (HO).
  • Utviklingen i sysselsetting og lønn etter utdanningsnivå 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Sagelvmo, Ingunn (Journal article, 2000-04)
   Denne artikkelen presenterer ny statistikk for sysselsetting og lønn etter utdanningsnivå for årene 1978- 1996. Statistikken viser at det har vært en betydelig økning i sysselsettingens utdanningsnivå over de siste tiårene. ...