• Hvordan måler Statistisk sentralbyrå prisstigningen? 

   Sandberg, Lasse (Journal article, 2008)
   Statistisk sentralbyrå publiserer månedlig tre prisindekser for konsum, KPI, KPI-JA og KPIJAE. Norges Bank Watch 2008 anbefaler Statistisk sentralbyrå å publisere to nye prisindikatorer på fast basis - trimmet gjennomsnitt ...
  • Matvarepriser i Norge, Sverige og Danmark 

   Myran, Ketil; Sandberg, Lasse (Journal article, 1999)
   Høyt prisnivå i et land er ikke nødvendigvis et onde i seg selv, men kan indikere et potensiale for prisnedgang. Denne artikkelen beskriver resultatene fra en undersøkelse av det norske prisnivået på matvarer sammenlignet ...
  • Omlegging av konsumprisindeksen gir økt målt prisvekst i 2000 

   Johannessen, Randi; Lilleås, Per Espen; Sandberg, Lasse (Journal article, 2000-10)
   Denne artikkelen analyserer virkninger av omleggingene som ble foretatt i konsumprisindeksen i august 1999 og i januar 2000. Beregninger viser at vekstratene til konsumprisindeksen spesielt har blitt påvirket av omleggingen ...
  • Priser på jordbruksvarer: En analyse av statistiske kilder 

   Bråten, Arne; Sandberg, Lasse (Rapporter;1996/19, Research report, 1996)
  • Underliggende inflasjon : mange forslag - men ingen fasit 

   Johansen, Ingvild; Rodriguez, Joaquin; Sandberg, Lasse (Journal article, 2006)
   Den generelle prisveksten i Norge måles med konsumprisindeksen, som har steget med 2,2 prosent fra juli i fjor til juli i år. Hvis vi derimot utelater avgiftsendringer som de fleste av oss slett ikke kan utelate, har prisene ...