• Det "lønner" seg å være mann : kvinners og menns lønn 

   Lunde, Harald; Sandnes, Toril (Journal article, 2010-02)
   Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 1997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge. Kvinner jobber i ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013 

   Sandnes, Toril; Østby, Lars (Rapporter;2015/23, Research report, 2015-05)
   Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge i perioden 1990-2013. Denne typen innvandring ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015 

   Dzamarija, Minja Tea; Sandnes, Toril (Rapporter;2016/39, Research report, 2016-12-14)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2015. Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 36 ...
  • De fleste har en fortrolig venn : sosial og politisk deltaking 

   Sandnes, Toril (Journal article, 2007-12)
   Flere bor alene, og økningen er størst blant de yngre. Det er omtrent like mange kvinner som menn som bor alene. Blant de yngre er det flest menn, blant de eldre er det flest kvinner. Til tross for at flere bor alene, har ...
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn : Inntekt sysselsetting og tidsbruk 

   Sandnes, Toril (Rapporter;2005/35, Research report, 2005-12-09)
   På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Statistisk sentralbyrå bidratt med et likestillingsvedlegg til St.prp.nr.1 (2005-2006). Denne rapporten er identisk med dette likestillingsvedlegget. Rapporten belyser ...
  • Gender and Migration : Similarities and disparities among women and men in the immigrant population 

   Daugstad, Gunnlaug; Sandnes, Toril (Rapporter;2008/10, Research report, 2008-04-01)
   Our intention with this report is to present immigrant-related statistics with a gender perspective. The report "Gender and Migration" gathers part of the data available on women and men with immigrant backgrounds in Norway ...
  • God helse og flere leveår : helse 

   Kjelvik, Julie; Sandnes, Toril (Journal article, 2011-05)
   De fleste av oss sier at helsa er god, og slik har det vært lenge, selv om mange lever med varige sykdommer. Likevel har helsetjenesten blitt tilført flere leger de siste årene, og tallet på innbyggere per lege synker. Vi ...
  • Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn 

   Sandnes, Toril (Rapporter;2007/37, Research report, 2007)
   På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Statistisk sentralbyrå, for tredje året på rad, bidratt med et likestillingsvedlegg til St.prp.nr.1. Denne rapporten er identisk med dette likestillingsvedlegget. ...
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse 

   Egge-Hoveid, Kristin; Sandnes, Toril (Rapporter;2015/26, Research report, 2015-06)
   Rapporten beskriver innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre innenfor utdanning, arbeid og samfunnsliv i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Formålet er å gi en samlet fremstilling, som gjør det mulig å se ...
  • Menn jobber mer og lever kortere : ny SSB-rapport om likestilling 

   Sandnes, Toril (Journal article, 2008-02)
   Yrkesdeltagelsen blant kvinner og menn i Norge er høy, og avstanden mellom kvinners og menns yrkesaktivitet er liten sammenlignet med andre europeiske land. Dette skyldes at en større andel norske kvinner jobber mer enn ...
  • Noe er likt - mye er ulikt : kvinner og menn i innvandrerbefolkningen 

   Daugstad, Gunnlaug; Sandnes, Toril (Journal article, 2008-04)
   Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn. For det meste får de opphold gjennom familiegjenforening. Menn kommer hit fordi de er på flukt eller på jakt etter arbeid. Likevel ...
  • På vei mot det likestilte samfunn? 

   Sandnes, Toril (Journal article, 2005-09)
   Stadig flere kvinner tar steget ut i arbeidslivet. Flere kvinner enn menn har utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Men det økte utdanningsnivået til kvinner har ikke ført til likestilling innenfor lønn og inntekt. ...
  • Velferd i endring : sosiale indikatorer 2010 

   Barstad, Anders; Sandnes, Toril (Journal article, 2010-12)
   Finanskrisen har antakelig bidratt til både økt arbeidsledighet og flere sosialhjelpstilfeller i løpet av det siste året. Men hovedbildet er at de endringer som har skjedd innenfor velferden det siste tiåret, har vært ...