• A linear demand system within a Seemingly Unrelated Time Series Equation framework 

   Raknerud, Arvid; Skjerpen, Terje; Swensen, Anders Rygh (Discussion Papers;No. 345, Working paper, 2003)
   Abstract: We consider a Seemingly Unrelated Time Series Equations framework for the linear Almost Ideal Demand system. The framework is applied to a consumer demand system covering nine non-durable commodities. We test ...
  • A method for improved capital measurement by combining accounts and firm investment data. A revised version 

   Raknerud, Arvid; Rønningen, Dag; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 365, Working paper, 2007)
   Abstract: We propose a new method for estimating capital stocks at the firm level by combining business accounts information and investment data. The method also produces capital estimates at the sector or industry level ...
  • Aggregation and aggregation biases in production functions : a panel data analysis of translog models 

   Biørn, Erik; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 317, Working paper, 2002)
   Abstract: An applied econometric study of aggregation, based on an unbalanced panel data set for manu-facturing plants is presented. Panel data are informative in examining aggregation of variables, parameters, and ...
  • Analysis of the discouraged worker phenomenon : evidence from micro data 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 453, Working paper, 2006)
   Abstract: In this paper we analyze labor force participation with particular reference to the discouraged worker effect. The theoretical point of departure is a simple model where the worker evaluates the expected utility ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Avslagsrisiko for førstegangssøkere av uførepensjon 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2010)
   Personer som søker uføretrygd, står overfor usikkerhet med hensyn til hvorvidt søknaden vil bli innvilget. Risikoen for avslag påvirkes av legenes og NAV sin praktisering av regelverket for uføretrygd. Avslagsrisikoen for ...
  • Betydningen av motløshet for yrkesdeltaking 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjukturer mens de trekker seg ut av arbeidsmarkedet når tidene blir dårligere og det er vanskelig å finne nytt arbeid. De representerer dermed en skjult ...
  • CO2-emissions from Norwegian oil and gas extraction 

   Gavenas, Ekaterina; Rosendahl, Knut Einar; Skjerpen, Terje (Discussion papers;806, Working paper, 2015-04)
   Emissions from oil and gas extraction matter for the lifecycle emissions of fossil fuels, and account for significant shares of domestic emissions in many fossil fuel exporting countries. In this study we investigate ...
  • Consumer demand in MODAG and KVARTS 

   Magnussen, Knut A.; Skjerpen, Terje (Rapporter;1992/22, Report, 1992-08-14)
  • A criminometric study using panel data and latent variables 

   Aasness, Jørgen; Eide, Erling; Skjerpen, Terje (Discussion Paper;No. 74, Working paper, 1992-12)
   A behavioural model of crime is developed and applied on panel data on the number of crimes and clear-ups for the 53 police districts in Norway for the period 1970-78. The model consists of behavioural relations of the ...
  • Criminometrics, latent variables, panel data, and different types of crime 

   Aasness, Jørgen; Eide, Erling; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 124, Working paper, 1994)
   A behavioural model of crime is developed and applied to panel data on the number of crimes and clear-ups for the 53 police districts in Norway for the period 1970-78. Data on both total crime and on 12 different types of ...
  • Discouraged worker effects and barriers against employment for immigrant and non-immigrant women 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 845, Working paper, 2016-09-01)
   A phenomenon observed in many labor markets is that the supply of labor appears to depend on business cycles. In other words, workers who are searching for work become “discouraged” under unfavorable business cycle conditions ...
  • Distribution of Preferences and Measurement Errors in a Disaggregated Expenditure System 

   Aasness, Jørgen; Biørn, Erik; Skjerpen, Terje (Discussion papers;149, Working paper, 1995-12)
   A complete system of consumer expenditure functions with 28 commodity groups is modelled and estimated by means of Norwegian household panel data. Measurement errors are carefully modelled. Total consumption expenditure ...
  • Does oilrig activity react to oil price changes? An empirical investigation 

   Ringlund, Guro Børnes; Rosendahl, Knut Einar; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 372, Working paper, 2004)
   Abstract: In this paper we analyse how oilrig activity in different Non-OPEC regions is affected by the crude oil price. Oilrig activity outside OPEC is an important indicator for production in the near future, and ...
  • Effects of immigration to Norway 1969-2010 

   Cappelen, Ådne; Ouren, Jørgen; Skjerpen, Terje (Rapporter;2011/40, Report, 2011)
   Immigration to Norway increased during the period 1951 - 2010, as did the emigration from Norway. While during the 1950s there was net emigration most years, there was a balance during the 1960s while there has been a ...
  • Empirical modeling of internal migration and commuting flows for economic regions in Norway 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article provides empirical results for internal migration and commuting flows using panel data for 89 economic regions in Norway for the years 2001–2014. The emphasis is on the potential effects of different incentive ...
  • Empirical modelling of internal migration and commuting flows for economic regions in Norway 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Discussion Paper;No. 966, Working paper, 2021-10)
   This paper provides empirical results for internal migration and commuting flows using panel data for 89 economic regions in Norway for the years 2001-2014. The emphasis is on the potential effects of different incentive ...
  • En empirisk analyse av fenomenet med motløse arbeidere 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2006)
   Tilbudet av arbeid ser ut til å være lavere i perioder med høy arbeidsledighet enn med lav. Forklaring på dette kan være at personer som er utenfor arbeidsmarkedet, vurderer mulighetene for å skaffe seg jobb i arbeidsmarkedet ...
  • Engel elasticities, pseudo-maximum likelihood estimation and bootstrapped standard errors : a case study 

   Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 532, Working paper, 2008)
   Abstract: Estimation of standard errors of Engel elasticities within the framework of a linear structural model formulated on two-wave panel data is considered. The complete demand system is characterized by measurement ...
  • Engel functions, panel data and latent variables 

   Aasness, Jørgen; Biørn, Erik; Skjerpen, Terje (Discussion Paper;No. 41, Working paper, 1988-12)
   A system of consumer expenditure functions is estimated from Norwegian household budget data. Specific features o f our approach are: (I) Panel data on individual households are used, which offer far richer opportunities ...