• Et bærekraftig samfunn? : indikatorer for bærekraftig utvikling 2008 

   Brunvoll, Frode; Greaker, Mads; Homstvedt, Svein; Kittilsen, Marte O.; Smith, Tone (Rapporter;2008/25, Report, 2008)
   I Nasjonalbudsjettet 2008, der den nye nasjonale strategien for bærekraftig utvikling ble presentert, blir det angitt at "Statistisk sentralbyrå har et viktig ansvar i arbeidet med å oppdatere og analysere indikatorene". ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren 

   Smith, Tone; Stave, Svein Erik (Rapporter;2001/43, Report, 2001-12-27)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomi i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2000. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren. 2001 

   Smith, Tone; Stave, Svein Erik; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2002/35, Report, 2002-12)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomien i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2001. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 1999 

   Mork, Kjetil; Smith, Tone; Hass, Julie L. (Rapporter;2000/27, Report, 2000-11-29)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomi i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 1999. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
  • Utvikling av arealstatistikk for tettstedsnære områder. Muligheter og begrensninger 

   Smith, Tone (Rapporter;2000/19, Report, 2000-06-30)
   Formålet med dette prosjektet har vært å se på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i å produsere en egen arealstatistikk for tettstedsnære områder. Ved hjelp av enkle metoder i geografiske informasjonssystemer ...
  • Viktige signaler om samfunnet. Indikatorer for bærekraftig utvikling 2009 

   Brunvoll, Frode; Bergh, Marius; Holmengen, Nina; Hvalgård, Jens Kristian; Lindholt, Lars; Nielsen, Vibeke Oestreich; Pedersen, Siv Irene; Ramm, Jorun; Smith, Tone (Rapporter;2009/26, Report, 2009)
   I denne rapporten presenterer vi et oppdatert sett av indikatorer for bærekraftig utvikling og beskriver utviklingen av indikatorene sammen med relevant tilleggsinformasjon. Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan måle ...