• Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale 

   Hatlebakk, Ingrid Myrset; Melby, Ingrid; Smogeli, Per Ove; Vold, Borgny (Notater / Documents;2016/34, Working paper, 2016-12-01)
   Notatet sammenfatter arbeid som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført i 2016 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å identifisere inntekter og kostnader for legepraksisen til privatpraktiserende ...
  • Pensjonsformue i Norge 2017 

   Smogeli, Per Ove; Halvorsen, Elin (Rapporter;2019/28, Research report, 2019-10-08)
   Pensjonssystemet i Norge er komplisert og sammensatt av ulike pensjonsordninger. Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge som alle får. Jobber man i offentlig sektor har man i tillegg en ytelsesbasert ...