• A welfare state funded by nature and OPEC. A guided tour on Norway's path from an exceptionally impressive to an exceptionally strained fiscal position 

   Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy; Strøm, Birger (Discussion Papers;No. 464, Working paper, 2006)
   Large petroleum revenues make Norway an enviable fiscal loner. The fiscal policy rule adopted from 2001 transforms petroleum wealth into foreign assets, and only the real return on the financial fund should be spent annually. ...
  • Lønner det seg å arbeide? 

   Mogstad, Magne; Solli, Ingeborg Foldøy; Wist, Arne Kolbeinstveit (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Det er et uttalt politisk mål i den norske arbeids- og sosialpolitikken at det skal lønne seg å være i arbeide framfor å være stønadsmottaker. Utformingen av det norske skatte- og stønadssystemet er imidlertid slik at ...
  • Macroeconomic effects of proposed pension reforms in Norway 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Discussion Papers;No. 417, Working paper, 2005)
   Abstract: Ageing combined with generous welfare state schemes makes the present fiscal policy in Norway unsustainable, despite large government petroleum revenues. We estimate to what extent two suggested reforms of the ...
  • Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Journal article, 2004)
   Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve betydelig skatteskjerpelse på lengre sikt, selv ved nullvekst i standarden på offentlige tjenester. Pensjonskommisjonens forslag til Modernisert ...