• Bokanmeldelse: "Collapse : [how societies choose to fail or succeed]" / Jared Diamond 

   Sommervoll, Dag Einar (Others, 2005)
   Bokanmeldelse av: Diamond, Jared (2005) "Collapse : how societies choose to fail or succeed", New York: Viking, Penguin group.
  • Bokanmeldelse: "Fooled by randomness : the hidden role of chance in the markets and in life" / Nassim Nicholas Taleb 

   Sommervoll, Dag Einar (Others, 2007)
   Bokanmeldelse av: Taleb, Nassim Nicholas (2005) "Fooled by randomness : the hidden role of chance in the markets and in life", New York: Random House.
  • Bokanmeldelse: "Freakonomics : a rogue economist explores the hidden side of everything" / Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner 

   Sommervoll, Dag Einar (Others, 2006)
   Bokanmeldelse av: Levitt, Steven D. & Dubner, Stephen J. (2005): "Freakonomics : a rogue economist explores the hidden side of everything", [New York]: Harper Collins Inc.
  • Bokanmeldelse: "The new financial order : risk in the 21st century" / Robert J. Shiller 

   Sommervoll, Dag Einar (Others, 2003)
   Bokanmeldelse av: Shiller, Robert J. (2003) "The new financial order : risk in the 21st century", Princeton, N.J.: Princeton University Press.
  • Boligprisene i Oslo på 1990-tallet 

   Larsen, Erling Røed; Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2004)
   Hvor mye har boligprisene i Oslo steget siden oppgangen begynte tidlig på 1990-tallet? Har de steget mer enn i resten av landet? Har alle boligtyper i Oslo steget like mye i pris? Hvis ikke, hvilke typer har steget mest ...
  • Boligpriser, førstegangsetablering og kredittilgang 

   Borgersen, Trond-Arne; Sommervoll, Dag Einar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   I denne artikkelen diskuterer vi norske husholdningers og kredittinstitusjoners tilpasning i boligmarkedet de siste 20 årene. Bildet vi tegner er forenelig med en ramme knyttet til boligmarkedssykler som, etter at et ...
  • Counterintuitive response to tax incentives? Mortgage interest deductions and the demand for debt 

   Sommervoll, Dag Einar (Discussion Papers;No. 492, Working paper, 2007)
   Abstract: A number of European countries changed their tax system in the early 1990s along the lines of the US tax reform act of 1986. After the reforms marginal tax rates were generally lower, and mortgage interest ...
  • Discrimination in Europe : evidence from the rental market 

   Beatty, Timothy K.M.; Sommervoll, Dag Einar (Discussion Papers;No. 547, Working paper, 2008)
   Abstract: This paper considers statistical discrimination in rental markets, using a rich data set on rental contracts from Norway. We find that tenants born abroad pay a statistically significant and economically important ...
  • Driven to drink : sin taxes near a border 

   Beatty, Timothy K.M.; Larsen, Erling Røed; Sommervoll, Dag Einar (Discussion Papers;No. 507, Working paper, 2007)
   Abstract: This paper investigates household purchasing behavior in response to differing alcohol and tobacco taxes near an international border. Our study suggests that large tax differentials near borders induce economically ...
  • Endogenous housing market cycles 

   Borgersen, Trond; Sommervoll, Dag Einar; Wennemo, Tom (Discussion Papers;No. 458, Working paper, 2006)
   Abstract: Housing markets tend to display both positive serial correlation as well as a considerable volatility over time. We present a stochastic model illustrating the connection between adaptive expectations and ...
  • Gjeldsrenter og skatt : skattereformen av 1992 uten effekt på husholdningenes gjeld? 

   Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2007)
   Skattereformen av 1992 reduserte fradragsmuligheten for gjeldsrenter betydelig. Perioden etter reformen har vært preget av stigende boligpriser. Druknet effekten av reduserte skattefradrag i en boligfest tuftet på lav ...
  • Hva bestemmer boligprisene? 

   Larsen, Erling Røed; Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2004)
   Investering i bolig er en husholdnings viktigste finansielle beslutning. Hvis husholdningen kjøper billig, kan den nyte en hyggelig, automatisk formuesoppbygging over livsløpet. Hvis husholdningen kjøper dyrt, kan den siden ...
  • Hvordan kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet i 2002? 

   Brekke, Kjell Arne; Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2002)
   Boligprisene har økt sterkt de senere år. Det hevdes at bolig er blitt så dyrt at mange i dag står uten sjanse til å kjøpe egen bolig. I et lengre historisk perspektiv virker dette paradoksalt, siden Norge har hatt ...
  • Inngangsbilletten øker mest : boligmarkedet i Oslo 

   Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2004)
   Massemedias jevnlige rapporteringer om gjennomsnittspris per kvadratmeter viser at boligprisene har økt drastisk, men sier lite om ulike boligsegmenters prisutvikling. Data om salg av samtlige OBOS-leiligheter omsatt fra ...
  • International emissions trading in a non-cooperative equilibrium 

   Holtsmark, Bjart; Sommervoll, Dag Einar (Discussion Papers;No. 542, Working paper, 2008)
   Abstract: Linkage of different countries’ domestic permit markets for pollution rights into a single international market alters governments’ incentives, and may trigger adjustments of the number of allocated permits. ...
  • International emissions trading in a noncooperative climate policy game 

   Holtsmark, Bjart; Sommervoll, Dag Einar (Discussion papers;693, Working paper, 2012-06)
   Using a non cooperative climate policy game applied in the literature, we find that an agreement with international emissions trading leads to increased emissions and reduced efficiency.
  • Klimagassutslipp, konsumentpriser og levestandard 

   Sommervoll, Dag Einar; Aasness, Jørgen (Journal article, 2001)
   Kan klimagassutslippet reduseres gjennom endringer i forbruksmønstret uten at levestandarden samtidig går ned? Svaret er ja, hvis utslippet per krone varierer mellom forbruksgodene. Svaret er nei, hvis utslippet per krone ...
  • Lavere bensinavgifter - god miljøpolitikk? 

   Bye, Torstein; Døhl, Øystein; Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2000)
   Regjeringen foreslår reduserte bensinavgifter. Dette vil øke forurensingen fra biltrafikken. Det kan imidlertid argumenteres godt for et slikt opplegg, også i miljosammenheng. Supplering med kostnadseffektive CO2-avgifter ...
  • Leiemarkedsundersøkelsen 2005 

   Belsby, Liv; Holmøy, Aina; Johannessen, Randi; Larsen, Erling Røed; Sandberg, Lasse; Solheim, Leiv; Sommervoll, Dag Einar (Rapporter;2005/32, Report, 2005-11-17)
   Leiemarkedsundersøkelsen 2005 viser at leietakere i Norge i gjennomsnitt betalte 4579 kroner i månedlig leie for en bolig i 2. kvartal 2005. Hva forteller dette tallet? Hva ”skjuler” det? Og hva har vi kokt sammen for å ...
  • Measuring the price of housing consumption for owners in the CPI 

   Beatty, Timothy K.M.; Larsen, Erling Røed; Sommervoll, Dag Einar (Discussion Papers;No. 427, Working paper, 2005)
   Abstract: Measuring change in the price of housing is an important and notoriously difficult task for national statistical agencies. Different approaches have been attempted, but suffer from known weaknesses. This article ...