• Energibruk i norsk industri 1991-2001 

   Spilde, Dag; Aasestad, Kristin (Rapporter;2004/3, Report, 2004-01-30)
   Denne rapporten inneholder statistikk og analyse over energibruken i norsk industri og bergverk fra 1991 til 2001. Innledningsvis gir den også informasjon om utviklingen i energiforbruket for alle næringer og noen opplysninger ...
  • Energiindikatorer 1990-2004 : gir økt verdiskapning mer effektiv energibruk? 

   Bøeng, Ann Christin; Spilde, Dag (Journal article, 2006)
   Effektivisering av energibruken anses som et viktig virkemiddel for å redusere klimautslipp og begrense bruken av knappe energiressurser. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt energibruken i produksjon av varer og tjenester ...
  • Energiindikatorer for norsk økonomi 1990-2004 

   Bøeng, Ann Christin; Spilde, Dag (Rapporter;2006/28, Report, 2006-09-22)
   Formålet med denne rapporten er å presentere indikatorer som knytter energibruken til aktiviteten i økonomien og dermed indikerer om energibruken blir mer effektiv. Slike energiindikatorer kan fremstilles på flere måter, ...
  • Utslipp av klimagasser i Norge - i dag, i går og den nære framtid 

   Hansen, Kathrine Loe; Bye, Torstein; Spilde, Dag (Rapporter;2008/17, Report, 2008)
   Ifølge foreløpige beregninger var totale utslipp av klimagasser fra Norge om lag 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2007. Dette er nær 10 prosent over det nivået vi kan slippe ut i forhold til forpliktelsene i ...