• Energiindikatorer 1990-2004 : gir økt verdiskapning mer effektiv energibruk? 

   Bøeng, Ann Christin; Spilde, Dag (Journal article, 2006)
   Effektivisering av energibruken anses som et viktig virkemiddel for å redusere klimautslipp og begrense bruken av knappe energiressurser. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt energibruken i produksjon av varer og tjenester ...
  • Utslipp av klimagasser i Norge - i dag, i går og den nære framtid 

   Hansen, Kathrine Loe; Bye, Torstein; Spilde, Dag (Rapporter;2008/17, Research report, 2008)
   Ifølge foreløpige beregninger var totale utslipp av klimagasser fra Norge om lag 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2007. Dette er nær 10 prosent over det nivået vi kan slippe ut i forhold til forpliktelsene i ...