• Energiindikatorer for Norge 1990-2009 

      Bøeng, Ann Christin; Isaksen, Elisabeth; Jama, Sadiya M.; Stalund, Marita (;2011/31, Report, 2011-09-26)
      Hovedformålet med denne rapporten er å presentere indikatorer som knytter energibruken i Norge til relevante aktivitetsmål, og dermed indikere om energibruken blir mer effektiv. Rapporten beskriver utviklingen i energibruken ...