• Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet 

   Stene, Reid Jone; Lid, Stian (Journal article, 2009-12)
   Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd. Stort sett er lovbruddsbelastningen størst i de største byene og minst ...
  • I familiefasens vold : levekårsundersøkelsene 1997-2004 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2005-12)
   Unge mennesker er mest utsatt for vold og trusler om vold. Men når ungdomsfasen er over, og de fleste går over i parforhold og barnefamilier, er det de enslige som er mest utsatt. Disse tendensene gjelder for begge kjønn. ...
  • Ikke mer utsatt - men flere tatt : kriminalitet 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2006-12)
   Folk flest er ikke blitt mer utsatt for lovbrudd i løpet av de siste årene. Både politianmeldelsene og levekårsundersøkelsene tilsier snarere at det er blitt en mindre andel av befolkningen som utsettes for kriminalitet – ...
  • Kriminalitet 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2004-09)
   Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd, men utviklingen må også ses i ...
  • Mange - men færre - ofre 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2004-06)
   Hver syvende person blir årlig utsatt for lovbrudd. Ungdom er mest utsatt, og risikoen blir mindre med økende alder for de fleste typer lovbrudd. Det utøves flere voldshandlinger enn tyverier mot privatpersoner. Hvert ...
  • Mindre utsatt - men hvem utsettes hvor? kriminalitet 

   Lid, Stian; Stene, Reid Jone (Journal article, 2010-12)
   Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd. Stort sett blir det begått flest lovbrudd i ...
  • Mindre vinning og mer rus : kriminalitet 

   Stene, Reid Jone; Thorsen, Lotte Rustad; Lid, Stian (Journal article, 2008-12)
   Rettssystemet behandler flere av de fleste typer lovbrudd, sammenliknet med begynnelsen av 1980-tallet. Men vi må mer enn 20 år tilbake for å finne et mindre omfang av tyverisaker enn i dag. Langt flere blir tatt og straffet, ...
  • Narkotika, kontroll og bruk : siktede for narkotikalovbrudd, 1992-2001 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2003-03)
   For 35 år siden dukket begrepet "narkotika" opp i kriminalstatistikken. I 1968 ble det etterforsket 201 narkotikaforbrytelser, som den gang utgjorde i underkant av 4 promille av alle forbrytelsene. Inntoget og økningen av ...
  • Narkotikasiktedes lovbrudd preger rettssystemet : narkotikakriminalitet 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2008-02)
   Hvem blir tatt for befatning med ulovlige rusmidler i Norge – og hvilke lovbrudd konfronteres de med av strafferettssystemet? Ved å anvende data fra politiets straffesaksregister på nye måter finner vi at de narkotikasiktede ...
  • Politiet er mest avgjørende i rettssystemet 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2002-09)
   Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden sier oss også at anmeldte forseelser langt oftere enn ...
  • Seksualforbrytelser - skjebner i rettssystemet 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2001-06)
   Grove seksuelle overgrep har i mange tilfeller skjedd lenge før de anmeldes til politiet. Foreløpige tall fra perioden 1997 til og med 2000 viser at rettssystemet, etter langvarige prosesser, "avviser" 61 prosent av alle ...
  • Ung, utsatt og tatt - men eldre enn før : kriminalitet 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2007-12)
   Ut fra aktiviteten i rettssystemet og rapporteringer til levekårsundersøkelsene er ungdom og unge voksne – i langt større grad enn andre – involvert i situasjoner hvor lovbrudd blir begått. Ungdom, spesielt menn, rundt ...
  • Ung, utsatt og tatt : kriminalitet 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2005-09)
   Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 1980-tallet. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer ...
  • Vold og trusler i 20 år : levekårsundersøkelsene 1983-2001 

   Stene, Reid Jone (Journal article, 2003-03)
   Nesten 20 år og seks levekårsundersøkelser tilsier at i overkant av 5 prosent av den voksne befolkningen årlig blir utsatt for vold og trusler. Undersøkelsene viser også at andelen som er ofre for vold og trusler har vært ...