• Grensehandelen med Sverige og Danmark : Sammenlikning av priser på grensen og i Oslo 2001 

   Bruksås, Nina; Myran, Ketil; Svennebye, Lars H. (Rapporter;2001/28, Research report, 2001-09-28)
   Denne rapporten inneholder resultatene av en undersøkelse om prisnivået på utvalgte matvarer i de områdene som er viktigst for norske forbrukeres grensehandel i Sverige og Danmark. Tallene som legges frem er basert på ...
  • Prisnivå på matvarer i de nordiske land, Tyskland og EU 1994-2000 

   Bruksås, Nina; Myran, Ketil; Svennebye, Lars H. (Rapporter;2001/20, Research report, 2001-06-27)
   I denne rapporten fremlegges prisnivåindekser for matvarer og ulike grupper av matvarer i de fem nordiske land og Tyskland i perioden 1994-2000. Prisnivåindeksene er et uttrykk for prisnivået i et land relativt til ...
  • Prisnivåjustering av lønnsnivå i internasjonale sammenlikninger 

   Svennebye, Lars H. (Journal article, 2005)
   Et verditall består av pris multiplisert med mengde. I en internasjonal sammenlikning av verditall vil land med høyt prisnivå få overvurdert sin posisjon i forhold til land med lavt prisnivå. Dersom man ønsker å sammenlikne ...