• Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999 

      Pilskog, Geir Martin; Sverrbo, Erik (Rapporter;2000/24, Research report, 2000-09-15)
      Denne rapporten skildrar bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet i 1999. Resultata byggjer på ei utvalsbasert undersøking som Statistisk sentralbyrå gjennomførte kring årsskiftet 1999/2000. ...