• Befolkningsframskrivingene 2016. Dokumentasjon av modellene BEFINN og BEFREG 

   Leknes, Stefan; Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Notater / Documents;2016/14, Working paper, 2016-06-21)
   Dette notatet dokumenterer hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver befolkningen ved hjelp av modellene BEFINN og BEFREG. I BEFINN framskrives folketallet etter alder og kjønn på nasjonalt nivå til og med år 2100. ...
  • Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater 

   Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A.; Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Rapporter;2018/21, Report, 2018-05-26)
   Denne rapporten presenterer befolkningsframskrivingene 2018, med hovedresultater, beskrivelse av forutsetningene og dokumentasjon av modellene. En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige ...
  • Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger. Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall? 

   Tønnessen, Marianne; Andersen, Synøve Nygaard (Rapporter;2019/13, Report, 2019-05-13)
   Flyktninger som får opphold i Norge blir vanligvis bosatt av statlige myndigheter i en av landets kommuner. Norge har mer enn 400 kommuner, og det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder forhold som for ...
  • Childhood residential mobility and adult outcomes 

   Tønnessen, Marianne; Telle, Kjetil; Syse, Astri (Discussion papers;750, Working paper, 2013-09)
   This study analyses the relation between moving during childhood and four different outcomes later in life. We use detailed data on complete cohorts born in Norway between 1965 and 1980 (N=967 151), their parents and ...
  • Declined Total Fertility Rate Among Immigrants and the Role of Newly Arrived Women in Norway 

   Tønnessen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In many Western countries, the total fertility rate (TFR) of immigrant women has declined over the last decades. This paper proposes two methods for investigating such changes in the aggregate immigrant fertility level: ...
  • Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Antall innvandrere i Norge vil øke framover, men utelukkende i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 55-66 år vil det bli nesten tre ganger så mange innvandrere de neste 20 årene. Hva vil dette bety for norsk arbeids- ...
  • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge 

   Tønnessen, Marianne (Rapporter (Statistisk sentralbyrå);2014/4, Report, 2014)
   Norge har hatt en kraftig vekst i innvandringen de siste ti årene, fra 40 000 innvandringer i 2002 til nærmere 80 000 i 2012. Antall innvandrere som bor i Norge er mer enn doblet siden 2004. Nå utgjør innvandrerne i Norge ...
  • Lever av innvandrere 

   Tønnessen, Marianne (Journal article, 2001-05)
   Hadde det ikke vært innvandrere i Norge, måtte han funnet noe annet å forske på de siste 15 årene. - Arbeidsinnvandrere kan fungere som gode rollemodeller for andre innvandrere, sier Lars Østby, mannen med SSBs fremste ...
  • Norway’s 2018 population projections. Main results, methods and assumptions 

   Syse, Astri; Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A.; Tønnessen, Marianne (Rapporter;2018/22, Report, 2018-06-26)
   This report presents the main results from the 2018 population projections and provides an overview of the underlying assumptions.
  • Towards universal childhood immunisation. An evaluation of measurement methods 

   Roll-Hansen, Dag; Cooper, Susie; Lillegård, Magnar; Finnvold, Jon Erik; Kiøsterud, Ellen Cathrine; Opdahl, Stein; Tønnessen, Marianne; Hem, Anja (Report;2009/45, Report, 2009)
   Childhood immunisation programming is an essential part of every country’s health programme to reduce vaccine preventable diseases. The Global Alliance on Vaccines and Immunisation (GAVI) was established to help fund and ...
  • Utvandring blant innvandrere i Norge. Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Skjerpen, Terje; Tønnessen, Marianne (Rapporter;2015/17, Report, 2015-03)
   Flertallet av dem som har utvandret fra Norge de siste årene, er personer som tidligere i livet har innvandret til Norge. I denne rapporten presenteres analyser av utvandringen blant innvandrere. Et viktig formål med ...