• Kirkestatistikk i Statistisk sentralbyrå. Dokumentasjon 

      Taule, Liv (Notater / Documents;2014/33, Working paper, 2014-08)
      SSB har siden 2001 hatt ansvaret for innrapportering og publisering av regnskap for de kirkelige fellesrådene og siden 2005 for av innsamling av tjenestedata fra menighetene/soknene i Den norske kirke (Dnk). Begge statistikkene ...