• Etablering av en plattform for måling av livskvalitet. Teknisk dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana; Båshus, Trond; Strand Støren, Kristina (Notater / Documents;2019/26, Working paper, 2019-06-24)
   Denne rapporten beskriver SSBs arbeid våren 2019 med å etablere en webplattform for måling av livskvalitet. Dette arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet og utgjør et steg i etableringen av et helhetlig nasjonalt system ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018 Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd 

   Støren, Kristina Strand; Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019 / 14, Working paper, 2019-03-15)
   Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde, og i tillegg kommer temaområder for levekårsundersøkelsen, som roterer med en syklus på tre år. I løpet av en treårig syklus belyses levekårskomponentene ...
  • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Dokumentasjonsnotat 

   Strand Støren, Kristina; Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/33, Working paper, 2019-08-30)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Regionrådet for Hallingdal. Formålet med pilotundersøkelsen var todelt: å gi ...
  • Reise- og ferieundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019 / 17, Working paper, 2019-03-27)
   Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data ...
  • Rusundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsrapport 

   Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/38, Working paper, 2019-11-04)
   Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2019. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet ...