• Statistikk som bistand 

      Wold, Bjørn K. Getz; Øvensen, Geir; Tuveng, Irene; Kiøsterud, Ellen Cathrine (Journal article, 2011)
      I Norge har statistikk en viktig funksjon i faktabasert samfunnsplanlegging. Vårt nasjonale statistikksystem bidrar til at politiske beslutninger kan tas på grunnlag av et solid statistikkgrunnlag. Dette systemet bygger ...