• Effects of enterprise characteristics on early retirement 

   Tysse, Tone Ingrid (Rapporter;2001/26, Research report, 2001-08-17)
   Formålet med denne rapporten er å analysere tidligpensjonering blant eldre arbeidstakere når valg av pensjoneringstidspunkt blir betraktet både som et resultat av rasjonelle vurderinger knyttet til det gjeldende pensjons-system ...
  • Utvandring blant innvandrere 1975-1995 

   Tysse, Tone Ingrid; Keilman, Nico (Rapporter;1998/15, Research report, 1998-10)