• Arealbruksendringer 2016-2017. Metode for identifisering av nyutbygd areal 

      Steinnes, Margrete; Holz, Kirsten Elisabeth; Vågnes, Emil Elias Traaholt (Notater / Documents;2018/44, Working paper, 2018-11-15)
      Arbeidet som dokumenteres i dette notatet er første steg i utviklingen av et fullstendig arealregnskap for bebygd areal. Det vil si en fullstendig oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type ...