• Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax? 

   Thoresen, Thor Olav; Apps, Patricia; Rees, Ray; Vattø, Trine Engh (Discussion Paper;No. 969, Working paper, 2021-11)
   The American Rescue Plan Act of 2021 implies that the US is effectively moving towards a general child benefit. However, the amount paid out is dependent on income, similar to schemes in several other countries. In the ...
  • An up-to-date joint labor supply and child care choice model 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Discussion Papers;No. 885, Working paper, 2018-10-12)
   Norwegian parents of preschool children base their care choices on a completely different choice set from their predecessor. Now there is essentially only one type of nonparental care – center-based care – and on the ...
  • Dokumentasjon av «LOTTE-Barn» : En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage 

   Lian, Bård; Vattø, Trine Engh; Thoresen, Thor Olav (Notater / Documents;2017/15, Working paper, 2017-02-27)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere etableringen av en ny simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldrebetaling i barnehage. Modellen som dokumenteres her er en registerbasert ...
  • Er skattesystemet mer omfordelende nå? 

   Lian, Bård; Nesbakken, Runa; Thoresen, Thor Olav; Jia, Zhiyang; Nygård, Odd Erik; Vattø, Trine Engh (Rapporter;2019/30, Report, 2019-10-10)
   I denne rapporten er ambisjonen å besvare spørsmålet om skattesystemet i 2019 er mer eller mindre omfordelende enn skattesystemet i 2013. Dette spørsmålet besvares ved å anvende skattesystemer i tidsperioden 2013–2019 på ...
  • Estimating the elasticity of taxable income when earnings responses are sluggish 

   Vattø, Trine Engh (Discussion Paper;No. 926, Working paper, 2020-04)
   Estimates of the elasticity of taxable income (ETI) is conventionally obtained by “stacking” three-year overlapping differences in the estimation. In effect, this means that the ETI estimate is an average of first-, second-, ...
  • Hvor likestilte er mor og far? Resultater fra en beslutningsmodell for familier med førskolebarn 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Modeller som beskriver hvordan foreldre med førskolebarn responderer på endringer i familiepolitikken har så langt kun fokusert på morens arbeidstilbud. Underforstått er det dermed moren som er den alternative omsorgspersonen ...
  • Predicting the path of labor supply responses when state dependence matters. 

   Vattø, Trine Engh; Jia, Zhiyang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The standard labor supply model ignores possible inertia originating from individuals’ previous labor supply decisions and assumes immediate adjustments to policy reforms. In this study we develop a model where past labor ...
  • Public disclosure of tax information: Compliance tool or social network? 

   Reck, Daniel; Slemrod, Joel; Vattø, Trine Engh (Discussion Paper;No. 975, Working paper, 2022-03)
   We conduct the first-ever study of actual searches done in a public tax disclosure system, analyzing about one million searches done in 2014 and 2015 in Norway. We characterize the social network these searches comprise, ...
  • The path of labor supply adjustment: Sources of lagged responses to tax-benefit reforms 

   Jia, Zhiyang; Vattø, Trine Engh (Discussion Papers;No. 854, Working paper, 2016-12-05)
   The standard static labor supply model ignores that it takes time for individuals to adjust to a tax-benefit reform. A labor supply decision model is developed that allows for lagged responses in terms of state dependence, ...
  • An up-to-date joint labor supply and child care choice model 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norwegian parents of preschool children base their care choices on a completely different choice set from their predecessor. Now there is essentially only one type of nonparental care – center-based care – and on the ...
  • Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd 

   Myhre, Andreas; Vattø, Trine Engh (Rapporter;2024/16, Report, 2024-05)
   Under gjeldende regelverk kan helt uføre tjene 0,4 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) uten at trygden blir redusert. Deretter blir trygden typisk redusert med om lag 66 kroner per hundrelapp man tjener over fribeløpet. ...
  • Validation of structural labor supply model by the elasticity of taxable income 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Discussion papers;738, Working paper, 2013-05)
   Given that structural labor supply models continue to play a key role in the process of policy design, it is important to validate their capacity to provide reasonable predictions of alternative hypothetical policy options. ...
  • Validation of the discrete choice labor supply model by methods of the new tax responsiveness literature 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Journal article, 2015-09-12)
   The static structural discrete choice labor supply model continues to be a workhorse in the process of policy-making, extensively used by policy-makers to predict labor supply effects of changes in the personal income tax ...
  • De økte utgiftene for husholdningene i 2022 – hvem rammes mest? 

   Lian, Bård; Nygård, Odd Erik; Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Rapporter;2022/46, Report, 2022-11-09)
   Det er betydelig interesse for hvordan prisendringene i 2022 påvirker husholdningenes økonomi. Denne rapporten vurderer hvordan husholdninger på ulike inntektsnivåer rammes av det «økonomiske sjokket» i 2022. Det beregnes ...