• A Two-Stage Bennet Decomposition of the Change in the Weighted Arithmetic Mean 

   von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Grini, Håkon; Johnsen, Magnus Berglund; Vigtel, Trond Christian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The weighted arithmetic mean is used in a wide variety of applications. An infinite number of possible decompositions of the change in the weighted mean are available, and it is therefore an open question which of the ...
  • Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget 

   Berg, Oddmund; Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Holm, Martin B.; Raknerud, Arvid; Tretvoll, Håkon; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2020/32, Report, 2020-09-14)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Sysselsettingsutvalget. Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak for å øke sysselsettingen. Arbeidet er delt opp i to faser. ...
  • An exact additive decomposition of the weighted arithmetic mean* 

   Brasch, Thomas von; Grini, Knut Håkon; Johnsen, Magnus Berglund; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 944, Working paper, 2021-09)
   The weighted arithmetic mean is used in a wide variety of applications. An infinite number of possible decompositions of the weighted mean are available, and it is therefore an open question which of the possible decompositions ...
  • Fiscal policy, macroeconomic performance and industry structure in a small open economy 

   Boug, Pål; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Hammersland, Roger; Hungnes, Håvard; Kolsrud, Dag; Zhulanova Skretting, Julia; Strøm, Birger; Vigtel, Trond Christian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We analyse how fiscal policy affects both the macroeconomy and the industry structure, using a multi-sector macroeconomic model of the Norwegian economy with an inflation targeting monetary policy. Our simulations show ...
  • Fiscal policy, macroeconomic performance and industry structure in a small open economy 

   Boug, Pål; von Brasch, Thomas; Cappelen, Ådne; Hammersland, Roger; Hungnes, Håvard; Kolsrud, Dag; Skretting, Julia; Strøm, Birger; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 984, Working paper, 2022-07)
   We analyse how fiscal policy affects both the macroeconomy and the industry structure, using a multi-sector macroeconomic model of the Norwegian economy with an inflation targeting monetary policy. Our simulations show ...
  • Identifying the elasticity of substitution between capital and labour: a pooled GMM panel estimator 

   Brasch, Thomas von; Raknerud, Arvid; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 976, Working paper, 2022-03)
   Simultaneity represents a fundamental problem when estimating the elasticity of substitution between capital and labour. To overcome this problem, a wide variety of external instruments has been applied in the literature. ...
  • Social security pension generosity and the effect on household saving 

   Halvorsen, Elin; Jia, Zhiyang; Kruse, Herman; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 989, Working paper, 2022-09)
   This paper examines the substitution between pension wealth and household saving by studying Norway’s 2011 pension reform. The analysis identifies the effect of reductions in social security pension generosity on household ...
  • Sykefravær og frafall fra arbeidsmarkedet. Betydningen av sammensetningen av sykemeldte 

   Bruer-Skarsbø, Øyvind; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2022/10, Report, 2022-02-24)
   Utviklingen i sykefravær over tid vil blant annet preges av hvordan sammensetningen av lønnstakere endres. Om det over tid blir en større andel lønnstakere med en høyere sannsynlighet for sykefravær enn tidligere, vil ...
  • Tilstedeværelse, lønnsutvikling og sysselsetting. En registerbasert studie 

   Bruer-Skarsbø, Øyvind; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2020/51, Report, 2020-12-16)
   Hva som er bestemmende for lønnsutvikling og sannsynligheten for å havne utenfor arbeidsmarkedet er et sammensatt og komplekst område. Ulike typer fravær fra jobb, både planlagt og ikke-planlagt, påvirker trolig tilknytningen ...
  • Utdanning og yrke. Sammenhenger mellom utdanning og yrke blant sysselsatte og i utlyste stillinger 

   Graber, Michael; Kirkebøen, Lars; Vigtel, Trond Christian (Rapporter;2023/7, Report, 2023-01)
   Denne rapporten bruker opplysninger om ansatte fra registerbasert sysselsetting (2003–2014) og aordningen (2015–2022), samt utlyste stillinger fra NAV og Statistisk sentralbyrå (2015–2022), til å undersøke sammenhenger ...
  • Work less but stay longer - Mature worker response to a flexibility reform 

   Hernæs, Erik; Jia, Zhiyang; Piggott, John; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 937, Working paper, 2020-08)
   Reducing the eligibility age for pension benefits is considered by many as a policy that will discourage labor supply by mature workers. This paper analyzes a recent Norwegian pension reform which effectively lowered the ...