• Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere 

   Mørk, Eiliv; Beyrer, Svetlana; Haugstveit, Fatima Valdes; Sundby, Brith; Karlsen, Håkon Torfinn; Wettergreen, Joachim (Rapporter;2017/26, Research report, 2017-08-14)
   Fra 2007 til 2016 økte antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester 16 prosent til vel 355 000. Flest mottakere finner vi blant de eldste. Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har i denne perioden ...
  • Kvalitet i IPLOS-registeret 2016. Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 

   Beyrer, Svetlana; Wettergreen, Joachim; Haugstveit, Fatima Valdes (Notater / Documents;2017/33, Working paper, 2017-09-29)
   Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra EPJ(Elektronisk pasientjournal)/egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om over 350 000 personer ...
  • Levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse – mål for sysselsetting 

   Wettergreen, Joachim; Karlsen, Håkon Torfinn; Jensen, Arne (Notater;2020/5, Working paper, 2020-03-02)
   SSB anbefaler hvilken informasjon om sysselsetting som burde inngå i registerbasert offisiell levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse, og om det kan hjelpe å belyse Norges oppfyllelse av CRPD artikkel 27 ...
  • Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse 

   Karlsen, Håkon Torfinn; Wettergreen, Joachim; Jensen, Arne (Notater;2019/42, Working paper, 2019-11-27)
   Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltagelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap. Det mangler mye ...