• Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016. Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt 

   Dalgard, Anne Berit; Wiggen, Kjersti Stabell; Dyrhaug, Tone (Rapporter;2018/03, Report, 2018-01-19)
   Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting? Rapporten omhandler de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2016. Vi ...
  • Enslige mindreårige flyktninger, 2011. Arbeid, utdanning og inntekt 

   Wiggen, Kjersti Stabell (Rapporter;2014/9, Report, 2014-03)
   Enslige mindreårige flyktninger er personer under 18 år, uten medfølgende foreldre, som har søkt asyl og som siden har fått opphold i Norge på dette grunnlaget. Denne rapporten tar for seg perioden 1996-2011. Av de rundt ...
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka 

   Wiggen, Kjersti Stabell; Dzamarija, Minja Tea; Thorsdalen, Bjørn; Østby, Lars (Rapporter;2015/43, Report, 2015-10)
   I denne rapporten beskriver vi demografi og levekår for innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka, samt i det området som er ...
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2016 

   Vrålstad, Signe; Wiggen, Kjersti Stabell (Rapporter;2017/13, Report, 2017)
   Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen. Rapporten ...
  • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 Dokumentasjonsrapport 

   Holmøy, Aina; Wiggen, Kjersti Stabell (Notater / Documents;2017/20, Working paper, 2017-05-23)
   Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Med finansiering fra myndighetene har Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere gjennomført tre ...
  • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013 

   Enes, Anette Walstad; Wiggen, Kjersti Stabell (Rapporter;2016/24, Report, 2016-08-30)
   I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.
  • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2013 

   Wiggen, Kjersti Stabell; Aalandslid, Vebjørn (Rapporter;2014/32, Report, 2014-10)
   Innvandrere og deres norskfødte barn utgjør en stadig større del av den stemmeberettigede norske befolkningen. Ved stortingsvalget i 2013 hadde 213 000 personer med innvandrerbakgrunn stemmerett ved stortingsvalget noe ...