• Cohabiting and married individuals' relations with their partner's parents 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Bernhardt, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2017-04-21)
   Using Norwegian survey data on partnered individuals ages 18 to 55 (N = 4,061; 31% cohabitors), the current study investigated differences across marital and cohabiting unions regarding the patterns of contact with the ...
  • Delt bosted for barn etter samlivsbrudd. Nye utviklingstrekk og kjennetegn 

   Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2022/53, Report, 2022-12-16)
   Denne rapporten tar for seg nyere utviklingstrekk og generelle kjennetegn ved praktisering av delt bosted i 2020, altså at foreldrene deler den daglige omsorgen for felles barn etter samlivsbrudd. Rapporten tar utgangspunkt ...
  • Det blir gjerne fars etternavn : hva skal barnet hete? 

   Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2005-12)
   Lille Emma ligger i krybben. Hun er fire dager gammel, og må snart ha et etternavn. Mor og far har ikke bestemt seg for om hans eller hennes etternavn er best. Men, selv om nordmenns navneønsker varierer med bosted og ...
  • Divorce in norwegian same-sex marriages 1993-2011 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Seierstad, Ane; Noack, Turid (Discussion papers;723, Working paper, 2012-12)
   Using longitudinal register data, we first present updated descriptive statistics on the total population of same-sex registered partnerships and marriages formed 1993-2010. Second, we investigate the divorce risk of these ...
  • Divorce in Norwegian Same‐Sex Marriages and Registered Partnerships: The Role of Children 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Seierstad, Ane; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2014-09-02)
   Using Norwegian register data on the total population of same‐sex couples who formalized their unions from 1993 through 2010 (N = 3,422, 52% male), this study addressed the level and correlates of divorce among these couples ...
  • First union formation among the children of immigrants in Norway: Timing and choice of union type 

   Wiik, Kenneth Aarskaug (Discussion papers;917, Working paper, 2019-09)
   Using Norwegian register data on all individuals born 1985 to 2000 who were either nativeborn or who immigrated as children or teens (N=1,013,734), the current study investigated timing of first co-residential union and ...
  • First union formation among the children of immigrants: A population-wide study in Norway 

   Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2022-05)
   Using Norwegian register data on the total population of individuals who were native-born or who immigrated prior to age 18, this study investigated differences in first union formation across migrant generations, global ...
  • Førstemann ut har lav sosial bakgrunn 

   Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2005-05)
   Ikke bare egen, men også foreldrenes utdanning er med på å styre når i livet vi velger å starte vårt første samliv. Kvinner og menn med lav sosial bakgrunn blir samboer eller gift for første gang i en yngre alder enn dem ...
  • Gift, samboer eller "bare" kjæreste? : samlivsetablering - nye og vedvarende mønstre 

   Dommermuth, Lars; Noack, Turid; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2009)
   Stadig færre kjærestepar gifter seg direkte uten først å ha vært samboere. Og mange har erfaring fra flere samliv. Selv om nesten en tredel av alle enslige har en kjæreste, er det vanskelig å finne belegg for at flere yngre ...
  • Hvem er mest fornøyd med samlivet? : samlivskvalitet blant samboere og gifte 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Noack, Turid (Journal article, 2011)
   Norge og Sverige er land der samboerskap har en lang historie, og der denne samlivsformen er mest utbredt. I dag er et av fire samliv her til lands samboerskap. Men også her er det forskjeller mellom samboere og gifte. ...
  • Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? 

   Lyngstad, Jan; Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2015/2, Report, 2015-01)
   I denne rapporten presenteres en del resultater om fedre som ikke bor sammen med barnas mor. Rapporten viser hvilke av disse fedrene som har liten kontakt med barna sine. I tillegg blir det gitt en oversikt over hvor ...
  • Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge 

   Dommermuth, Lars; Hart, Rannveig Kaldager; Lappegård, Trude; Rønsen, Marit; Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2015/31, Report, 2015-06)
   Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv. Til tross for nedgang de siste årene, ligger fruktbarheten i Norge fortsatt høyere enn i de fleste andre europeiske land. ...
  • Likestillingens siste skanse? : navnevalg ved giftermål 

   Noack, Turid; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2005)
   Det har vært hevdet at kjøp av gaver til familie og venner er det området der likestillingen kanskje har kommet kortest. Det er vanligvis kvinner som sørger for slike innkjøp. Mange vil nok nikke bekreftende til dette. ...
  • Love or Money? Marriage Intentions among Young Cohabitors in Norway and Sweden. 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Bernhardt, Eva; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2010-09-17)
   Using data from Sweden and Norway on cohabitors aged 25 to 35, we examine the association between socio-economic resources, relationship quality and commitment and cohabitors’ marriage intentions. The individualization ...
  • Marriage before children? First family formation among the children of immigrants in Norway 

   Holland, Jennifer A.; Wiik, Kenneth Aarskaug (Discussion Paper;No. 973, Working paper, 2021-12)
   Differences in the timing and pathway into family life provide insights into the social distance between majority and immigrant-background groups. Increasing similarity in these processes across immigrant generations may ...
  • Måling av barnefattigdom. Utredning av supplerende fattigdomsmål 

   Langørgen, Audun; Barstad, Anders; Eika, Lasse; Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2024/7, Report, 2024-02)
   Formålet med denne rapporten er å utrede, analysere og anbefale et sett av supplerende fattig domsmål som gir et mer helhetlig og dekkende bilde av situasjonen til barn i fattige familier. Vi har lagt vekt på at de ...
  • Mindre utdannings- og inntektsforskjeller : forsjeller mellom samboere og gifte ved første barns fødsel 

   Skrede, Kari; Seierstad, Ane; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2011)
   Foreldre som er gift, er gjennomsnittlig eldre, og har ved første barns fødsel lengre utdanning og høyere gjennomsnittsinntekt enn samboende foreldre. Foreldre som ikke lever i samliv ved første barns fødsel, er gjennomsnittlig ...
  • Origin and residential influences on the first partnership choices of the children of immigrants in Norway 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Holland, Jennifer A. (Discussion Paper;No. 968, Working paper, 2021-11)
   Using Norwegian register data on migrant-background individuals born 1985 to 2001 who were either native born or who immigrated as children or teens, in combination with data from the World Marriage Database, we investigate ...
  • Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway 

   Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   With the advance of the gender revolution, income dynamics in couples are changing. Nonetheless, in most Western societies, parenthood still promotes specialized gender roles. Utilizing Norwegian register data on all married ...
  • Parenthood and couples’ relative earnings in Norway 2005-2014 

   Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug (Discussion Papers;No. 873, Working paper, 2018-04-16)
   In the current paper, we investigate within-couple inequality in earnings using Norwegian register data on married and cohabiting couples. We are particularly interested in assessing whether the negative relation between ...