• Bolig og boforhold - for befolkningen og utsatte grupper 

   Revold, Mathias Killengreen; Sandvik, Lene; With, Mari Lande (Rapporter;2018/13, Research report, 2018-04-23)
   Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon. Analysene i rapporten er basert på data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og ...
  • Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene : utdanning blant voksne 

   Holm, Sigrid; With, Mari Lande (Journal article, 2011-10)
   Høsten 2010 var drøyt 67 000 personer over 29 år registrert i høyere utdanning. Dette utgjorde 29 prosent av den samlede studentmassen. Statlige høgskoler er den viktigste arenaen for voksne som tar høyere utdanning. De ...
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 Tema: Idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat 

   With, Mari Lande; Revold, Mathias Killengreen; Isungset, Martin Arstad (Notater / Documents;2017/12, Working paper, 2017-02-08)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen ...
  • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen. Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC 

   With, Mari Lande; Thorsen, Lotte Rustad (Rapporter;2018/07, Research report, 2018-02-26)
   Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen. Formålet med rapporten er å belyse fattigdomsproblemer i befolkningen med utgangspunkt i hvordan folk selv opplever sin økonomiske og materielle ...