• Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 

   Hjemås, Geir; Zhiyang, Jia; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/11, Research report, 2019-05-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. Sammenlignet med de forrige framskrivingene som ble publisert i 2012, har vi utnyttet ...
  • Subsidies on low-skilled workers social security contributions: the case of Belgium 

   Dagsvik, John K.; Zhiyang, Jia; Orsini, Kristian; Van Camp, Guy (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Abstract In recent decades, many “Making Work Pay” policies have been implemented in OECD countries. These policies aim at improving the financial incentives for work while maintaining high levels of social protection. ...