• Muslimsk flertall i Norge? 

      Østby, Lars (Chronicle, 2011-08-26)
      An­delen­ mus­li­mer i­ Norge i­ 2060 kommer ti­l å utgjø­re 7 pros­en­t av folkemen­gden­. An­tallet i­n­n­van­drere i­ Norge er etter Stati­s­ti­s­k sentralbyrås­ (SSBs­) defi­n­i­s­jon­ «pers­on­ bos­att i­ Norge og ...