• Olav Bjerkholt - til økonomifaget med modeller, matematikk og historie 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 2012)
   Olav Bjerkholt var forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå fra 1984 til 1996. I løpet av hans ledertid ble Byråets forskningsavdeling i større grad enn tidligere rettet inn mot internasjonale forskningsmiljø. Hans ...
  • Om å skape arbeidsplasser - teori og praksis 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1987)
   Moderne sosialøkonomi gir flere, tildels motstridende, svar på årsakene til arbeidsløshet, og foreskriver dermed ulike typer økonomisk-politiske tiltak for å mote problemene. Med teoriens sjargong kan det skilles ...
  • Om den norske politikken for reduksjon av utslipp av NOx 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart; Sterner, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Ettersom Norge ikke klarte å innfri forpliktelsene i Gøteborg-protokollen er det grunn til å sette søkelys på den norske NOX-politikken. NOX-fondet står her sentralt. Fondet har bidratt til betydelige utslippsreduksjoner, ...
  • Om gjenvinning som kostar meir enn det smakar 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1998)
  • Om ikke føre var så etter snar : noen merknader til pensjonskommisjonens foreløpige innstilling 

   Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Finansminister Per-Kristian Foss ga nylig uttrykk for at regelstyrt utgiftsvekst gir ham liten handlefrihet i utformingen av statsbudsjettet. Det kan være en forsmak på hvordan våre fremtidige finansministere etter hvert ...
  • On library routines in the statistical data production 

   Nordbotten, Svein; Aastorp, Thor (Journal article, 1962)
   Early in the history of program controlled computer application, users learned that programming efforts might be saved if programs and subroutines were written to satisfy certain criteria as to general use, and the ...
  • On some common practices of systematic sampling 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Systematic sampling is widely used technique in survey sampling. It is easy to execute, whether the units are to be selected with equal probability or with probabilities proportional to auxiliary sizes. It can be very ...
  • On the Bias in Gross Labour Flow Estimates Due to Nonresponse and Misclassification 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Abstract: I evaluate and compare the bias due to nonresponse and misclassification in the sample gross labour flow estimates from the Norwegian Labour Force Survey (LFS). These help also to explain the level and net change ...
  • On the Effects of Linking Cap‑and‑Trade Systems for CO2 Emissions 

   Holtsmark, Bjart J; Weitzman, Martin L. (Peer reviewed; Journal article, 2020-01-23)
   Linkage of national cap-and-trade systems is typically advocated by economists on a general analogy with the beneficial linkage of free-trade areas and on the specific grounds that linkage will ensure cost effectiveness ...
  • Optimal Climate Policy in the Presence of Another Country's Climate Policy 

   Kaushal, Kevin R. (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-25)
   The allowances in an emission trading system (ETS) are commonly allocated for free to the emission-intensive and trade-exposed sector, e.g., in the form of output-based allocation (OBA). Recently an approach combining OBA ...
  • Optimal control and the Fibonacci sequence 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012-04-26)
   We bridge mathematical number theory with optimal control and show that a generalised Fibonacci sequence enters the control function of finite-horizon dynamic optimisation problems with one state and one control variable. ...
  • Pappaperm 

   Cools, Sara; Fiva, Jon Hernes; Kirkebøen, Lars Johannessen (Journal article, 2011)
   Flere politikere og kommentatorer uttaler seg om virkningene av at far er hjemme i foreldrepermisjon. Pappaperm hevdes blant annet å bidra til likelønn, færre samlivsbrudd og et sterkere forhold mellom far og barn. I ...
  • Parental leave policies and continued childbearing in Iceland, Norway, and Sweden 

   Duvander, Ann-Zofie; Lappegård, Trude; Andersen, Synøve Nygaard; Gardarsdóttir, Ólöf; Neyer, Gerda; Viklund, Ida (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Demographic theories maintain that family policies that support gender equality may lead to higher fertility levels in postindustrial societies. This phenomenon is often exemplified by the situation in the Nordic countries. ...
  • Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway 

   Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   With the advance of the gender revolution, income dynamics in couples are changing. Nonetheless, in most Western societies, parenthood still promotes specialized gender roles. Utilizing Norwegian register data on all married ...
  • Partner choice and timing of first marriage among the children of immigrants in Norway and Sweden 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Holland, Jennifer A. (Journal article; Peer reviewed, 2017-07-13)
   Using population register data from Norway (n = 209,532) and Sweden (n = 592,491), this study addressed the relationship between partner choice and the timing of first marriage. We considered all migrant-background individuals ...
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2009)
   Aldringen av befolkningen i de nærmeste tiårene vil blant annet innebære en sterk økning i offentlige utgifter til alderspensjon. Den vedtatte pensjonsreformen vil delvis motvirke dette. Foruten å begrense utgiftsveksten ...
  • Politikk på politikk – derfor koster klimapolitikken 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Yonezawa, Hidemichi (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken for ikke-kvotepliktig sektor. Kuttene kan gjennomføres billigst mulig ved å stille alle utslippskildene overfor samme utslippspris. Imidlertid oppstår en stor del av de samfunnsøkonomiske ...
  • Portfolio choices, firm shocks, and uninsurable wage risk 

   Fagereng, Andreas; Guiso, Luigi; Pistaferri, Luigi (Journal article; Peer reviewed, 2017-04-06)
   Assessing the importance of uninsurable wage risk for individual financial choices faces two challenges. First, the identification of the marginal effect requires a measure of at least one component of risk that cannot be ...
  • Potential demand for alternative fuel vehicles 

   Dagsvik, John K.; Wennemo, Tom; Wetterwald, Dag; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   This paper analyzes the potential demand for alternative fuel vehicles. The alternative fuel vehicles we consider are liquid propane gas and electric powered vehicles in addition to dual-fuel vehicles. The data were obtained ...
  • Predicting poverty trends by survey-to-survey imputation: The challenge of comparability 

   Mathiassen, Astrid; Wold, Bjørn K. Getz (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Poverty in low-income countries is usually measured using large and infrequent household consumption surveys. The challenge is to find methods to measure poverty rates more frequently. This study validates a survey-to-survey ...