• Quality Issues at Statistics Norway 

   Sæbø, Hans Viggo; Byfuglien, Jan; Johannessen, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Statistics Norway has like other National Statistical Institutes (NSIs) worked with quality for many years, but we have now started a systematic approach, inspired by the TQM principles and the work on this in several NSIs. ...
  • Ranking intersecting distribution functions 

   Aaberge, Rolf; Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Second-degree dominance has become a widely accepted criterion for ordering distribution functions according to social welfare. However, it provides only a partial ordering, and it may fail to rank distributions that ...
  • Ranking intersecting Lorenz curves 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   This paper is concerned with the problem of ranking Lorenz curves in situations where the Lorenz curves intersect and no unambiguous ranking can be attained without introducing weaker ranking criteria than first-degree ...
  • Rasjonalitet i jerntriangelet : rapport fra et tallspill 

   Nyborg, Karine; Støstad, Jan-Erik; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Vi har spilt et uhøytidelig tallspill i tre sentrale norske økonom-miljøer: Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Bare 16 prosent av deltakerne avga et svar som var konsistent med spillets Nash-likevekt. ...
  • Refunding emission payments: Output-based versus expenditure-based refunding 

   Hagem, Cathrine; Hoel, Michael; Sterner, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We analyse two mechanism designs for refunding emission payments to polluting firms: output-based refunding (OBR) and expenditure-based refunding (EBR). In both instruments, emission fees are returned to the polluting ...
  • Region-specific versus country-specific poverty lines in analysis of poverty 

   Mogstad, Magne; Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   The standard practice in most OECD countries is to identify the poor on the basis of a country-specific poverty line defined as a fraction of the median equivalent income. However, this approach disregards regional differences ...
  • Regional variation in health care utilization and mortality 

   Godøy, Anna Aasen; Huitfeldt, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-19)
   Geographic variation in health care utilization has raised concerns of possible inefficiencies in health care supply, as differences are often not reflected in health outcomes. Using comprehensive Norwegian microdata, we ...
  • Rekordsterk oppgang i norsk økonomi 

   Johansen, Per Richard (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Vi er nå inne i det fjerde året med klar konjunkturoppgang i norsk økonomi. I denne fireårsperioden ligger det an til at veksten i privat sektor utenom oljevirksomheten vil være den høyeste på over 40 år, ja kanskje vi ...
  • Revisions in the Norwegian National Accounts: accuracy, unbiasedness and efficiency in preliminary figures. 

   Helliesen, Magnus Kvåle; Hungnes, Håvard; Skjerpen, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper investigates the quality of preliminary figures in the Norwegian National Accounts. To address the problem of few observations in such analyses, we use some recently developed system tests for forecast evaluation. ...
  • Robust inequality comparisons 

   Aaberge, Rolf; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This paper is concerned with the problem of ranking Lorenz curves in situations where the Lorenz curves intersect and no unambiguous ranking can be attained without introducing weaker ranking criteria than first-degree ...
  • Røynsler frå rådgjeving i utviklingsland 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article; Peer reviewed, 1996)
  • Sammenhenger mellom klima- og FoU-politikk 

   Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I denne artikkelen ser vi på sammenhengen mellom klimapolitikk og innovasjonspolitikk for å utvikle nye CO2-frie energiteknologier. Hvis myndighetene har nok virkemidler tilgjengelig, kan klimapolitikken settes uavhengig ...
  • Satsing på fornybar kraft = satsing på kullkraft 

   Böhringer, Christoph; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I Norge og resten av Europa er det politisk ønske om å redusere CO2-utslippene og øke produksjonen av fornybar energi. I denne artikkelen diskuterer vi hvordan økt satsing på fornybar kraft vil påvirke kraftmarkedet, ...
  • Saving and portfolio allocation before and after job loss 

   Basten, Christoph; Fagereng, Andreas; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-14)
   We investigate the development of household labor income, financial wealth, and asset holdings over a 9-year period around job loss, using unique administrative panel data from Norway. Consistent with predictions from ...
  • Scheduled to gain: short- and longer-run educational effects of examination scheduling 

   Bensnes, Simon Søbstad (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article presents findings concerning the effect of examination timing on high-stakes exam scores and longer-run outcomes. It shows that random variations in exam schedules that increase the time students have to ...
  • Sectoral labour supply, choice restrictions and functional form 

   Dagsvik, John K.; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   In this paper we discuss a general framework for analyzing labor supply behavior in the presence of complicated budget- and quantity constraints of which some are unobserved. The point of departure is that an individual’s ...
  • Sentral finansiering av lokal offentlig tjenesteproduksjon: Bailout-problemet 

   Fiva, Jon Hernes (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Viktige velferdstjenester er i de fleste land desentralisert til et lokalt styringsnivå og delvis finansiert gjennom overføringer fra sentrale myndigheter. Sterk avhengighet av overføringer fra sentrale myndigheter kan ...
  • Simultaneous estimation of the mean of a binary variable from a large number of small areas 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   We develop a frequentist method of simultaneous small area estimation under hierarchical models. The simultaneous estimator is the best ensemble predictor under the model. It is preferable to the area-specific best predictor ...
  • Simultaneous estimation under nested error regression model 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Zhang (2003) proposed a frequentist method of simultaneous small area estimation under hierarchical models. This can be useful when various ensemble characteristics of the small area parameters are of interest in addition ...
  • Sjøkabel eller luftlinje i Hardanger : en samfunnsøkonomisk analyse 

   Hervik, Arild; Brathaug, Ann Lisbet; Hagen, Kåre P. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Statnett fikk 2. juli 2010 konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning i luftspenn mellom Sima og Samnanger. På bakgrunn av sterke ønsker om en ny vurdering av sjøkabelalternativet på deler av strekningen, besluttet ...