Now showing items 315-334 of 372

  • Statsbudsjettet 2007 

   Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   «Lady med griseflaks» skrev Aftenpostens økonomiredaktør om finansministeren dagen etter budsjettet var lagt frem. Lenger ned i artikkelen sto det «Det er liten tvil om norsk økonomi er på farlig kurs». Den bytteforhol ...
  • Stor avstand - lite samvær? : samværsfedres tid med barn per måned og i ferier 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Ett av fire barn bor nå sammen med bare én av foreldrene sine - oftest moren. Kunnskap om samværsfedrenes kontakt med barna er derfor viktig for å gi et dekkende bilde av fedres omsorgsarbeid. Tidligere studier har vist ...
  • Structural Change and Productivity in the Market Economy of Mainland Norway: 1997-2014 

   Liu, Gang (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Based on a newly compiled Norwegian KLEMS database, this article investigates structural change and productivity in the market economy of mainland Norway for the 1997-2014 period. The findings largely confirm the general ...
  • Structural labour supply models and microsimulation 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of the paper is to provide a discussion of the various approaches for accounting for labour supply responses in microsimulation models. The paper focus attention on two methodologies for modelling labour supply: ...
  • Subsidiering av gasskraft - fornuftig politikk? 

   Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Regjeringen har nylig lovet betydelig støtte til investeringer i CO2-frie gasskraftverk. I denne artikkelen vurderer vi om dette er fornuftig politikk eller ei. Ifølge økonomisk teori, er avgifter generelt det beste ...
  • Subsidies on low-skilled workers social security contributions: the case of Belgium 

   Dagsvik, John K.; Zhiyang, Jia; Orsini, Kristian; Van Camp, Guy (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Abstract In recent decades, many “Making Work Pay” policies have been implemented in OECD countries. These policies aim at improving the financial incentives for work while maintaining high levels of social protection. ...
  • Sykefraværet i Norge de siste tiårene. Det handler om kvinnene 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Vi hører stadig at sykefraværet i Norge øker. I et lengre tidsperspektiv virker dette som en unyansert påstand; vi ser i data at i løpet av de siste 30 årene er det bare kvinnenes sykefravær som har økt. Sykefraværet ...
  • Sysselsetting blant innvandrere : hvilken betydning har individuelle egenskaper 

   Blom, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Denne artikkelen reiser spørsmålet om hvilke individuelle egenskaper og «tilpasningsstrategier» som karakteriserer innvandrere i inntektsgivende arbeid, og i hvilken grad disse faktorene spiller noen rolle for hvor forankret ...
  • Sysselsettingseffekter av redusert arbeidsgiveravgift : simulering med en økonometrisk makromodell 

   Kolsrud, Dag; Nesset, Erik (Peer reviewed, 1992)
   Sysselsettingseffekten av å redusere arbeidsgiveravgiften avhenger av antakelser om «adferd» på såvel arbeidsgiver- som på arbeidstakersiden. I denne analysen forsøker vi å spenne ut mulighetsområdet for denne ...
  • Sære avgifter? : anbefalinger fra Særavgiftsutvalget 

   Bye, Brita; Hagem, Cathrine; Kverndokk, Snorre (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Det norske systemet for særavgifter skal bidra til å skaffe staten inntekter og korrigere for eksterne virkninger. For miljørelaterte avgifter er den største svakheten ved dagens system at avgiftene ofte er differensierte, ...
  • Tax reform, sector-specific labor supply and welfare effects 

   Dagsvik, John K.; Locatelli, Marilena; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   This paper focuses in particular on the 1992 tax reform in Norway. In this reform the top marginal tax rates were cut considerably. We find that the impact on overall labor supply is rather modest, but these modest changes ...
  • Taxing Consumption to Mitigate Carbon Leakage 

   Kaushal, Kevin Raj; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Unilateral actions to reduce CO2 emissions could lead to carbon leakage such as relocation of emission-intensive and trade-exposed industries (EITE). To mitigate such leakage, countries often supplement an emissions trading ...
  • The Consumption Euler Equation or the Keynesian Consumption Function? 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Jansen, Eilev S; Swensen, Anders Rygh (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • The effects of R&D tax credits on patenting and innovations 

   Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norwegian business spending on R&D is low by OECD standards. To stimulate business R&D, in 2002 the Norwegian government introduced a tax-based incentive, SkatteFUNN. We analyze the effects of SkatteFUNN on the likelihood ...
  • The geographical distance between nonresident parents and children in Norway 

   Dommermuth, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2017-08-25)
   As union dissolution rates increase in most modern societies, a growing number of children are living in post‐separation families. The geographical distance between parental households shapes the possibilities for contact ...
  • The global effects of subglobal climate policies 

   Boehringer, Christoph; Fischer, Carolyn; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Individual countries are in the process of legislating responses to the challenges posed by climate change. The prospect of rising carbon prices raises concerns in these nations about the effects on the competitiveness ...
  • The import price index with trade barriers: theory and evidence 

   Brasch, Thomas von (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-05)
   The standard economic import price index hinges on an assumption of free trade. Applying the index to situations with barriers to trade yields biased results compared to a true import price index. To circumvent this problem, ...
  • The pattern of household savings during a hyperinflation: the case of urban China in the late 1980s 

   Aaberge, Rolf; Zhu, Yu (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   This paper presents evidence on household savings in urban regions of the Chinese provinces Sichuan and Liaoning based on data from the State Statistical Bureau's Urban Household Survey for the late 1980s. In this period ...
  • The regional dispersion of income inequality in nineteenth-century Norway 

   Modalsli, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2017-09-12)
   This paper documents, for the first time, municipality- and occupation-level estimates of income inequality between individuals in a European country in the nineteenth century, using a combination of several detailed data ...