Now showing items 123-142 of 417

  • Farvel til en fossil æra? IEAs Net Zero by 2050-scenario 

   Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Wei, Taoyuan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Norge har sluttet seg til Parisavtalen og 1,5°C-målet, som innebærer at verden må nå netto null utslipp av CO2 innen midten av dette århundret. Norsk økonomi lener seg fortsatt tungt på olje- og gassinntekter med et betydelig ...
  • Fertility and family policy in Norway : a reflection on trends and possible connections 

   Rønsen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Below replacement fertility in many countries has lead to a renewed public interest in policies that may encourage young people to have more children. The Nordic countries are sometimes in focus in this respect, as their ...
  • Fertility and public policies : evidence from Norway and Finland 

   Rønsen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Below replacement fertility in many countries has lead to a renewed public interest in policies that may encourage young people to have more children. The Nordic countries are sometimes in focus in this respect, as their ...
  • Fibonaccirekken i økonomifaget 

   Brasch, Thomas von; Byström, Johan; Lystad, Lars Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fibonaccirekken er en myteomspunnet tallrekke. Fasinasjonen for denne rekken skyldes blant annet at den nesten har en «universell» anvendelse og blir koblet til arkitektur, kunst, musikk samt en rekke fenomener i naturen. ...
  • A financial accelerator in the business sector of a macro-econometric model of a small open economy 

   Benedictow, Andreas; Hammersland, Roger (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We have incorporated afinancial accelerator mechanism operating through investments in thebusiness sector in a dynamic macroeconometric model of the Norwegian economy. In this newand amended model aggregated credit and ...
  • Finanskrisen : forsterket av doktrinen bak inflasjonsmålene : finanskrisen 

   Bjørnstad, Roger (Journal article, 2009)
   Lav og stabil inflasjon vil alltid være sentralt i utformingen av pengepolitikken, men finanskrisen viser at det nå har hatt en for sentral plass. Forankring av inflasjonsforventningene på et lavt og stabilt nivå sikrer ...
  • Finite population small area interval estimation 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Small area intervall estimation is considered for a finite population, where the small area parameters are treated as fixed constants. Design based direct estimation yealds intervals that are too long to be useful. Model ...
  • Firm-Related Risk and Precautionary Saving Response. 

   Fagereng, Andreas; Guiso, Luigi; Pistaferri, Luigi (Journal article; Peer reviewed, 2017-05-05)
   We propose a new approach to identify the strength of the precautionary motive and the extent of self-insurance in response to earnings risk based on Euler equation estimates. To address endogeneity problems, we use Norwegian ...
  • First union formation among the children of immigrants: A population-wide study in Norway 

   Wiik, Kenneth Aarskaug (Peer reviewed; Journal article, 2022-05)
   Using Norwegian register data on the total population of individuals who were native-born or who immigrated prior to age 18, this study investigated differences in first union formation across migrant generations, global ...
  • Fiscal and spending behavior of local governments : Identification of price effects when prices are not observed 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Abstract. This paper analyzes local public fiscal and spending behavior in a setting where local governments, represented by the dominant party or coalition, are treated as utility maximizing agents. The econometric ...
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro–macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Fiscal policy, macroeconomic performance and industry structure in a small open economy 

   Boug, Pål; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Hammersland, Roger; Hungnes, Håvard; Kolsrud, Dag; Zhulanova Skretting, Julia; Strøm, Birger; Vigtel, Trond Christian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We analyse how fiscal policy affects both the macroeconomy and the industry structure, using a multi-sector macroeconomic model of the Norwegian economy with an inflation targeting monetary policy. Our simulations show ...
  • Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke 

   Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Antall innvandrere i Norge vil øke framover, men utelukkende i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 55-66 år vil det bli nesten tre ganger så mange innvandrere de neste 20 årene. Hva vil dette bety for norsk arbeids- ...
  • Flere forskere – mer forskning? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2012)
   Myndighetenes har et ambisiøst mål om å øke næringslivets forskning og utvikling (FoU) som andel av BNP til to prosent. I en vekstmodell for Norge undersøker vi om økt tilgang på forskningsrelevant kompetanse er et ...
  • For whom are cities good places to live? 

   Carlsen, Fredrik; Leknes, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this paper we use survey data to examine heterogeneity in the urban gradient of life satisfaction. Are some sociodemographic groups more satisfied in cities than others? We find that young persons with tertiary education ...
  • Fordelingseffekter av offentlig tjenesteproduksjon i Europa. 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun; Lindgren, Petter Y. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Formålet med denne artikkelen er å belyse hvordan inntektsulikhet og fattigdom varierer mellom europeiske land, når verdien av offentlige tjenester inngår i inntektsbegrepet. De tradisjonelle fordelingsstudiene basert på ...
  • Fordelingsvirkninger av kommunal tjenesteproduksjon 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Fordelingen av økonomisk velferd avhenger av både private inntekter og hvor mye hver person mottar av kommunale tjenester. En helhetlig fordelingsanalyse forutsetter derfor at inntektsbegrepet blir utvidet til å omfatte ...
  • Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen 

   Nicolajsen, Stian; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2016-04-28)
   Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom ...
  • Foreldres økonomi etter samlivsbrudd - er det mor eller far som har høyest inntekt? 

   Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Det diskuteres ofte hvem som har høyest og lavest inntekt av bostedsforeldre og samværsforeldre. Sammenligninger av bostedsmødre og samværsfedre til ett og samme barn viser at mor oftere har høyere, enn lavere, individuell ...