Now showing items 238-257 of 417

  • Labor supply responses and welfare effects from replacing current tax rules by a flat tax: Empirical evidence from Italy, Norway and Sweden 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   This paper employs a microeconometric framework to examine the labor supply responses and the welfare effects from replacing current tax systems in Italy, Norway and Sweden by a flat tax on total income. The flat tax rates ...
  • Langtidsprogrammet 1982-1985 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Langtidsprogrammet har sin opprinnelse i Gerhardsenepokens stabile politiske og økonomiske regime fra 1945 til 1965. Det falt tidlig inn i et mønster der det ble offentliggjort få måneder fOr et Stortingsvalg og med ...
  • Lavslippsutvalget: No limits to growth? 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Torstein; Greaker, Mads (Journal article, 2007)
   I følge Lavutslippsutvalget, NOU 2006:18, er omfattende kutt i norske utslipp av klimagasser fram mot 2050 teknologisk mulig til minimale samfunnsmessige kostnader, uten at vi trenger å forandre vår livsstil nevneverdig. ...
  • Lawrence Klein i Oslo 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 2014)
   Lawrence R. Klein som i 1980 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel «for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and ...
  • Likelihood and statistical evidence in survey sampling 

   Bjørnstad, Jan F. (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   A comparison is made of the two concepts, generalized likelihood (from Bjørnstad, 1996) and Royall's measure of empirical statistical evidence in prediction problems, here called evidential likelihood, applied to ...
  • Lov om kvotehandel med klimagasser : forslag om nytt virkemiddel i klimapolitikken 

   Alfsen, Knut H.; Haakonsen, Gisle; Rosendahl, Knut Einar; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Regjeringen har lagt fram forslag til lov om kvotehandel med klimagasser. Etter planen skal loven tre i kraft allerede fra 1. januar 2005; på samme tidspunktet som EU innfører sitt kvotesystem. Forslaget er resultat av ...
  • Love or Money? Marriage Intentions among Young Cohabitors in Norway and Sweden. 

   Wiik, Kenneth Aarskaug; Bernhardt, Eva; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2010-09-17)
   Using data from Sweden and Norway on cohabitors aged 25 to 35, we examine the association between socio-economic resources, relationship quality and commitment and cohabitors’ marriage intentions. The individualization ...
  • Lønner det seg å arbeide? 

   Mogstad, Magne; Solli, Ingeborg Foldøy; Wist, Arne Kolbeinstveit (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Det er et uttalt politisk mål i den norske arbeids- og sosialpolitikken at det skal lønne seg å være i arbeide framfor å være stønadsmottaker. Utformingen av det norske skatte- og stønadssystemet er imidlertid slik at ...
  • Lønnsomhet ved tilbakesalg av kraft fra kraftintensiv industri i et anstrengt kraftmarked? 

   Bye, Torstein; Larsson, Jan (Journal article, 2003)
   De siste månedene har kraftprisen i Norge og resten av Norden vært høye på grunn av liten nedbør, lav magasinfylling og frykt for at vannmagasinene skal gå tomme våren 2003. Høye kraftpriser øker alternativverdien av ...
  • Lønnsomhet ved ulike virkemidler i internasjonal klimapolitikk 

   Aune, Finn Roar; Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   I denne artikkelen ser vi på hvordan ulike klimapolitiske virkemidler som CO2-avgifter og subsidier til fornybar energi påvirker lønnsomheten for produsenter av fossile brensler, gitt at et globalt klimamål skal nås på ...
  • Lønnsutvikling for ansatte i skoleverket 1959-2008 

   Aanensen, Thomas (Journal article, 2010)
   Lærergruppene har i lengre perioder hatt svak lønnsutvikling målt både i absolutt forstand og relativ til ingeniører med sammenlignbar utdanningslengde. Tendensen har vært spesielt tydelig for lektorene. Perioder med ...
  • Marginal compensated effects in discrete labor supply models 

   Dagsvik, John K.; Strøm, Steinar; Locatelli, Marilena (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper develops analytic results for marginal compensated effects in discrete labor supply models, including a Slutsky equation. The Slutsky equation is aggregate in the sense that it establishes the relationship between ...
  • Markedsmakt i kraftforsyningen 

   Fehr, Nils-Henrik M. von der; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 2002)
   Dereguleringen av det norske kraftmarkedet har vært en suksess. Prisene svinger i takt med skiftende tilbuds- og etterspørselsforhold, og investeringene i ny produksjonskapasitet ser i større grad enn tidligere ut til ...
  • Maximum entropy classification for record linkage 

   Lee, Danhyang; Zhang, Li-Chun; Kim, Jae Kwang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   By record linkage one joins records residing in separate files which are believed to be related to the same entity. In this paper we approach record linkage as a classification problem, and adapt the maximum entropy ...
  • Måleeininga er viktig i nytte-kostnadsanalysar : pengar som måleeining favoriserer miljøinteresser 

   Brekke, Kjell Arne; Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1994)
  • Measuring labour services: Quality‐Adjusting the entry and exit of workers 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Iancu, Diana-Cristina (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-28)
   Many statistical agencies use the sum of hours worked when measuring labour services. This implies that all workers provide work of equal quality. Various indices for adjusting for labour quality have been employed in a ...
  • Measuring long-term inequality of opportunity 

   Aaberge, Rolf; Mogstad, Magne; Peragine, Vito (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Abstract In this paper, we introduce a new family of rank-dependent measures of inequality and social welfare consistent with the equality of opportunity (EOp) principle. The proposed framework can be used to measure ...
  • Measuring the benefits from public services: the effects of local government spending on the distribution of income in Norway 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   The purpose of this paper is to provide an evaluation of how local public in-kind benefits affect the distribution of income in Norway. To this end, a method that accounts for differences between municipalities in capacity ...
  • Meir miljø for pengane : frå avfallsavgift til utsleppsavgift 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1999)
  • Menneskene, jobbene, stedene - kompetansearbeidsplasser i et regionalt perspektiv 

   Hatling, Lillian; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2011)
   Steder som har suksess og som opplever vekst, har gjerne en kombinasjon av faktorene vi har drøftet foran som i sum skaper en vekstdynamikk. De har et omstillingsdyktig næringsliv, sterke utdanningsinstitusjoner som gir ...