Now showing items 249-268 of 417

  • Marginal compensated effects in discrete labor supply models 

   Dagsvik, John K.; Strøm, Steinar; Locatelli, Marilena (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper develops analytic results for marginal compensated effects in discrete labor supply models, including a Slutsky equation. The Slutsky equation is aggregate in the sense that it establishes the relationship between ...
  • Markedsmakt i kraftforsyningen 

   Fehr, Nils-Henrik M. von der; Johnsen, Tor Arnt (Journal article, 2002)
   Dereguleringen av det norske kraftmarkedet har vært en suksess. Prisene svinger i takt med skiftende tilbuds- og etterspørselsforhold, og investeringene i ny produksjonskapasitet ser i større grad enn tidligere ut til ...
  • Maximum entropy classification for record linkage 

   Lee, Danhyang; Zhang, Li-Chun; Kim, Jae Kwang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   By record linkage one joins records residing in separate files which are believed to be related to the same entity. In this paper we approach record linkage as a classification problem, and adapt the maximum entropy ...
  • Måleeininga er viktig i nytte-kostnadsanalysar : pengar som måleeining favoriserer miljøinteresser 

   Brekke, Kjell Arne; Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1994)
  • Measuring labour services: Quality‐Adjusting the entry and exit of workers 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Iancu, Diana-Cristina (Journal article; Peer reviewed, 2018-04-28)
   Many statistical agencies use the sum of hours worked when measuring labour services. This implies that all workers provide work of equal quality. Various indices for adjusting for labour quality have been employed in a ...
  • Measuring long-term inequality of opportunity 

   Aaberge, Rolf; Mogstad, Magne; Peragine, Vito (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Abstract In this paper, we introduce a new family of rank-dependent measures of inequality and social welfare consistent with the equality of opportunity (EOp) principle. The proposed framework can be used to measure ...
  • Measuring the benefits from public services: the effects of local government spending on the distribution of income in Norway 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   The purpose of this paper is to provide an evaluation of how local public in-kind benefits affect the distribution of income in Norway. To this end, a method that accounts for differences between municipalities in capacity ...
  • Meir miljø for pengane : frå avfallsavgift til utsleppsavgift 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article; Peer reviewed, 1999)
  • Menneskene, jobbene, stedene - kompetansearbeidsplasser i et regionalt perspektiv 

   Hatling, Lillian; Hægeland, Torbjørn (Journal article, 2011)
   Steder som har suksess og som opplever vekst, har gjerne en kombinasjon av faktorene vi har drøftet foran som i sum skaper en vekstdynamikk. De har et omstillingsdyktig næringsliv, sterke utdanningsinstitusjoner som gir ...
  • Mer - ikke mindre - skatt på bolig 

   Harding, Torfinn; Solheim, Haakon O. Aa (Journal article, 2004)
   Bolig har de ti siste årene vært et svært attraktivt investeringsobjekt sammenliknet med for eksempel aksjer. Bolig utgjør en dominerende del av husholdningenes formuer. Dagens skattesystem bidrar til å forsterke incentivene ...
  • Methods library of embedded R functions at Statistics Norway 

   Langsrud, Øyvind (Journal article, 2017)
   Statistics Norway is modernising the production processes. An important element in this work is a library of functions for statistical computations. In principle, the functions in such a methods library can be programmed ...
  • Metoder for politiske meningsmålinger 

   Thomsen, Ib (Journal article; Peer reviewed, 1977)
   Beregningsmetodene som brukes i de forskjellige politiske meningsmålinger har vært gjenstand for mye diskusjon i dagspressen det siste året. Lite er derimot gjort for å forsøke å kvantsere forskjellene mellom de ulike ...
  • Migration after union dissolution in the United States: The role of non-resident family 

   Spring, Amy; Mulder, Clara H.; Thomas, Michael J.; Cooke, Thomas J. (Peer reviewed; Journal article, 2021-02)
   Separation from a spouse or cohabiting partner is associated with a high likelihood of moving, even over long distances. In this paper, we use longitudinal data from the Panel Study of Income Dynamics for the United States ...
  • Miljøskadelige subsidier 

   Bruvoll, Annegrete; Skjelvik, John Magne; Vennemo, Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Klimaforhandlingene fokuserer i første rekke på å få til kvotesystemer eller avgifter som ideelt sett sikrer globalt effektive utslippreduksjoner. Samtidig bevilges omfattende subsidier til forbruk av fossil energi rundt ...
  • Misvisning i målt inflasjon? : faren ved at likviditet fanges i boligpriser, men unnslipper KPI 

   Larsen, Erling Røed (Journal article, 2004)
   Boligprisene utvikler seg i et raskere tempo enn husleiene. Men det er kun endringene i husleiene som inngår i KPI. De skal tjene som indikatorer for de prisene både eiere og leiere står overfor i tilknytning til det å ...
  • Modeling and estimation methods for household size in the presence of nonignorable nonresponse applied to the Norwegian consumer expenditure survey 

   Belsby, Liv; Bjørnstad, Jan F.; Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This paper considers the problem of estimating, in the presence of considerable nonignorable nonresponse, the number of private households of various sizes and the total number of households in Norway. The approach is ...
  • Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax credits 

   von Brasch, Thomas; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Skjerpen, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   How much stimuli that should be attributed to R&D investments crucially depends on how the benefits of R&D reverberate throughout the economy. An extensive literature has found major spillover effects from R&D investments ...
  • Modelling multilevel data under complex sampling designs: An empirical likelihood approach 

   Oguz-Alper, Melike; Berger, Yves G. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Data used in social, behavioural, health or biological sciences may have a hierarchical structure due to the population of interest or the sampling design. Multilevel or marginal models are often used to analyse such ...
  • Moving (back) to greener pastures? Social benefits and costs of climate forest planting in Norway 

   Iversen, Endre Kildal; Lindhjem, Henrik; Jacobsen, Jette Bredahl; Grimsrud, Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2019-12-27)
   Norway is considering a national afforestation program for greenhouse gas sequestration on recently abandoned semi-natural pastureland. However, the program may have negative impacts on landscape aesthetics and biodiversity. ...
  • Nasjonalbudsjett på sporet? 

   Eika, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Et år etter at «uroen» i internasjonale finansmarkeder gikk over i «krise», er interessen knyttet til Nasjonalbudsjettet ekstra stor. Balanseringen mellom stimulering av skjermet virksomhet, frykt for en ny boligprisboble, ...