Now showing items 268-287 of 417

  • Nasjonalbudsjett på sporet? 

   Eika, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Et år etter at «uroen» i internasjonale finansmarkeder gikk over i «krise», er interessen knyttet til Nasjonalbudsjettet ekstra stor. Balanseringen mellom stimulering av skjermet virksomhet, frykt for en ny boligprisboble, ...
  • Nasjonalbudsjettet 2004 : ikke så ekspansivt som det gir inntrykk av 

   Hammersland, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Nasjonalbudsjettet for 2004 er ikke så ekspansivt som økningen i det strukturelle underskuddet skulle tilsi. Faktisk ser mesteparten av økningen i underskuddet mer ut til å skyldes trygdeytelser og betaling av gamle ...
  • Nasjonalbudsjettet og konjunkturene 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 2012)
   Forskjellen i konjunkturvurdering mellom Finansdepartementet og andre prognosemiljøer er beskjeden. Innretningen av finanspolitikken synes godt tilpasset den makroøkonomiske situasjonen. Hvorvidt oljepengebruken er ...
  • Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi? 

   Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Granåsjordet, Per Arild; Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (, Journal article, 2013)
   Økosystemtjenester er foreslått som metode for å synliggjøre naturverdier i økonomiske og politiske beslutningsprosesser. Noen ser dette som en pragmatisk tilnærming for å gi naturverdier større vekt, mens andre mener ...
  • Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Garnåsjordet, Per Arild; Grimsrud, Kristine; Randen, Trine Heil Braathu; Rognerud, Live Margrethe; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
   Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken og politikken for naturforvaltning. Endret arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold og har også negativ klimaeffekt. Å se klima og natur i sammenheng er viktig ...
  • NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data 

   Barth, Erling; Keute, Anna-Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Do skills protect against exclusion in adult ages, and how important are the skills acquired before the age of 16 years versus those acquired later on? We match the scores on numeracy and literacy skills from the 2011 PIAAC ...
  • Neural network imputation applied to the Norwegian 1990 population census data 

   Nordbotten, Svein (Journal article; Peer reviewed, 1996)
   Abstract: When adequate administrative registers are available, population censuses can be carried out by supplementing the administrative data with data compiled from sample surveys. A problem is, however, to obtain ...
  • Noen merknader til Nasjonalbudsjettet 2005 

   Cappelen, Ådne (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   I denne kommentaren til Nasjonalbudsjettet 2005 argumenteres det for at finanspolitikken bør være litt strammere i 2005 enn regjeringens forslag. Både konjunkturutviklingen og handlingsregelen for finanspolitikken tilsier ...
  • Noen prinsipielle kommentarer til Nasjonalbudsjettet 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Disposisjonen av de følgende kommentarene følger stort sett listen over hovedformålene med budsjettpolitikken. Disse slås fast på s. 60: 1. Hovedformålet er å styre bruken av fellesskapets midler til offentlig ...
  • Non-Bayesian mulitple imputation 

   Bjørnstad, Jan F. (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Multiple imputation is a method specifically designed for variance estimation in the presence of missing data. Rubin’s combination formula requires that the imputation method is proper, which essentially means that the ...
  • Norge - et annerledes land 

   Olsen, Øystein; Strøm, Steinar (Journal article, 2012)
   I denne artikkelen skal vi gi et lite tilbakeblikk på petroleumsvirksomhetens plass i norsk økonomi. Vi skal komme inn på noen av de mange artikler og bøker som ble skrevet om dette, spesielt i 1980-årene. En viktig ...
  • Norsk kraft i hundre år : utvikling og økonomisk teori 

   Bye, Torstein; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Norsk kraftsektors utvikling har vært heftig debattert i om ikke hundre år så i hvert fall i de siste femti årene. I disse årene har økonomer deltatt flittig i debatten og ikke alltid vært like populære, men utviklingen ...
  • Norsk økonomi og olje gjennom 100 år 

   Eika, Torbjørn; Olsen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Norge ligger ikke sentralt i Europa, det er kaldt og vått og gjennomgående dårlige vekstvilkår. Fjorder og fjell gjør etablering av infrastruktur kostbar. Litt skog, litt malm og fisk i hav og elver var ikke nok til å ...
  • Not Just Later, but Fewer: Novel Trends in Cohort Fertility in the Nordic Countries 

   Hellstrand, Julia; Nisén, Jessica; Miranda, Vitor F.O.; Fallesen, Peter; Dommermuth, Lars; Myrskylä, Mikko (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   With historically similar patterns of high and stable cohort fertility and high levels of gender equality, the Nordic countries of Sweden, Finland, Norway, Denmark, and Iceland are seen as forerunners in demographic behavior. ...
  • A note on post-stratification when analyzing binary survey data subject to nonresponse 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 1999)
   In this article we presents some results regarding the effect of post-stratification when analyzing binary survey data to nonresponse. Assuming that nonresponse depends on the variable of interest which is missing for ...
  • A note on the effect of auxiliary information on the variance of cluster sampling 

   Hagesæther, Nina; Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   A model-based synthesis is presented for a number of well-known results concerning the design effect of cluster sampling. This helps to yield a simpler perspective, making the design-based expressions more transparent. ...
  • Now or later? The Theory of Planned Behavior and timing of fertility intentions 

   Dommermuth, Lars; Klobas, Jane; Lappegård, Trude (Peer reviewed; Journal article, 2011-01-20)
   This article focuses on the time frame of intentions to have a child. For both parents and childless people we compare those who want a child now with those who intend to have a child within the next three years. Based on ...
  • Ny energimelding : slutt på vannkraftepoken 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1987)
   St.meld. nr. 38 (1986-87) «Norges framtidige energibruk og -produksjon» ble godkjent i Statsråd 10. april 1987. Bakgrunnen for en ny energimelding nå bare to år etter den forrige er i forste rekke Regjeringens ...
  • Nytte-kostnadsanalysar : kva er moralen? 

   Bruvoll, Annegrete (Journal article, 1994)
  • Nytte-kostnadsanalyser og miljøprising : en moralfilosofisk kritikk 

   Brekke, Kjell Arne; Bruvoll, Annegrete; Lurås, Hilde; Nyborg, Karine (Journal article; Peer reviewed, 1993)