• Utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene 1994-2013 

      Otnes, Berit (Journal article, 2015)
      Denne artikkelen beskriver og analyserer utviklingen av de kommunale omsorgstjenestene gjennom de siste 20 årene basert på tall fra offentlig statistikk. Veksten har vært betydelig. Antall tjenestemottakere har økt fra 186 ...