Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBye, Torstein
dc.date.accessioned2011-11-01T16:53:46Z
dc.date.available2011-11-01T16:53:46Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.citationSosialøkonomen, Årg. 42, nr. 4 (1988), S. 15-17no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177994
dc.description.abstractI 1987 ble Brundtland-kommisjonens rapport om Miljø- og Utvikling lagt fram. I Norge er en nå i full gang med å utrede hvordan rapporten skal følges opp. Dette arbeidet koordineres og ledes nå av et statsrådutvalg. Utvalget har nedsatt flere fagutvalg deriblant en virkemiddelgruppe med medlemmer fra ulike departementer. Formann i denne gruppen var forskningssjef Lorents Lorentsen i Statistisk Sentralbyrå. Til daglig leder han seksjon for Ressurs og Miljø-analyser i Byrået. Mandatet til virkemiddelgruppen omfattet en vurdering av eksisterende og nye virkemidler i ressurs- og forurensningspolitikken. Gruppens rapport er avlevert etter 3 måneders intens kveldsjobbing. De konkrete forslagene til tiltak er unntatt fra offentlighet. Lorentsen er i dette intervjuet ikke villig til å lekke fra rapporten om konkrete tiltak, men vil gjerne snakke om Brundtland-kommisjonen, og om økonomiske virkemidler i ressursog miljøpolitikken. Brundtland-kommisjonens rapport omhandler miljøsituasjonen i verden. Norge er et lite land i denne sammenheng. I hvilken grad kan en si at rapporten angår Norge og spiller det noen rolle hva et lite land som Norge gjør?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSamfunnsøkonomenes Foreningno_NO
dc.subjectIntervjuno_NO
dc.subjectLorentz Lorentzenno_NO
dc.subjectKlimaendringerno_NO
dc.subjectMiljøvernno_NO
dc.titleForskningssjef Lorentz Lorentzenno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.source.pagenumbers. 15-17no_NO
dc.source.volume42no_NO
dc.source.journalSosialøkonomenno_NO
dc.source.issue4no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel